Debata o korupcji w świecie Second Life

Już dziś (18 czerwca), o godzinie 19.00, w wirtualnym biurze Instytutu Kościuszki w "Second Life" odbędzie się debata z udziałem medioznawcy dr Agnieszki Hess. Tematem będzie korupcja jako temat medialny. Debata jest kontynuacją projektu "Małopolska bez korupcji".

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na typy zachowań polskich mediów wobec zjawiska korupcji. Debata będzie toczyła się wokół trzech zasadniczych pytań: W jakim stopniu media i dziennikarze podejmują tematy ujawniające przypadki korupcji? W jaki sposób przedstawiany jest problem i konkretne przypadki korupcji w mediach? Z jakimi problemami borykają się media i dziennikarze zajmujący się zjawiskiem korupcji w mediach ogólnokrajowych, a z jakimi w regionalnych i lokalnych?

Dr Agnieszka Hess jest medioznawcą i politologiem. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jej publikacji należą monografie: "Państwo a Kościół. Doświadczenia austriackie" (2003), "Macht des Staats, Macht der Kirche. Ein zeitgeschichtlicher Überblick zum Werdegang des Konkordats in Österreich" (2003), redakcja prac zbiorowych: "Media a integracja europejska" (2004), "Der EU-Beitritt der Länder Ostmitteleuropas. Kontroversen in der Gesellschaft und die Rolle der Medien" (2004), "Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse-wizerunek-korzyści" (2007) oraz liczne artykuły.

Debata odbędzie się w wirtualnym biurze Instytutu Kościuszki w Second Life, na rynku "Second Krakowa".

Instrukcja logowania do "Second Life Kraków" znajduje się pod tym adresem.