Debiut Swiffworks dla Maya 4.0

Cambridge Animation Systems rozpoczęła dostawy Swiffworks for Maya 4.0, najnowszej wersji wtyczki umożliwiającej zapisywanie plików wynikowych w formacie Macromedia Flash.

Firma Cambridge Animation Systems znana z aplikacji Animo służącej do tworzenia tradycyjnej animacji poklatkowej w dwóch wymiarach, rozpoczęła dostawy Swiffworks for Maya 4.0 - pluginu pozwalającemu zapisywać trójwymiarowe pliki stworzone w aplikacji Maya 4.0 w formacie Macromedia Flash. Nowa wtyczka pozwala użytkownikom korzystać z materiału Swiffworks podczas tworzenia flashowego filmu, oferuje niezależną kontrolę nad liniami atramentu i obszarami zamalowanymi oraz pozwala na oddzielne animowanie i kolorowanie 'krawędzi' oraz obszarów barwnych. Do narzędzi kontrolujących kolor, szerokość i generowanie linii należy m.in. opcja 'folds', 'silhouettes', 'region lines' oraz 'intersection lines'. Przedstawiciele firmy oświadczyli, że pod koniec roku będzie dostępna wersja Swiffworks dla Mac OS X, a do końca sierpnia plugin będzie sprzedawany w promocyjnej cenie 149,99 GBP, natomiast jego oficjalna cena wynosi 375 GBP.

http://www.cambridgeanimation.com


Zobacz również