Decyzja ISO ws OOXML już jutro

Zakończone zostało głosowanie w sprawie standaryzacji formatu Office Open XML. Jego ostateczne wyniki mają zostać opublikowane w środę (2 kwietnia).

Decyzja będzie oparta na wynikach głosowania przeprowadzonego w odpowiednich komitetach standaryzacyjnych państw członkowskich ISO. Ostateczny termin składania głosów minął w sobotę (29 marca) o północy. Przedstawiciele ISO podkreślają, że decyzja już zapadła, jednak przed jej upublicznieniem musi zostać podana do wiadomości wszystkich komitetów biorących udział w głosowaniu.

Niezależnie od tego kilka krajów zdecydowało się podać decyzje własnych komitetów standaryzacyjnych do publicznej wiadomości. Czechy, Dania i Norwegia zmieniły swoje dotychczasowe stanowisko i zagłosowały przeciwko uznaniu OOXML za standard ISO. Nieoficjalne źródła mówią, że za odrzuceniem projektu standardu OOXML głosowały również Kuba i Wenezuela. Oznaczałoby to również zmianę ich stanowisk.

Stanowiska nie zmieniły Niemcy, które głosowały za przyjęciem projektu. Analogiczną decyzję podjął polski komitet standaryzacyjny. Przedstawiciele Finlandii, którzy dotychczas wstrzymywali się od głosu, uznali, że format Microsoftu powinien być standardem. Kenia zmieniła swoje stanowisko w odwrotny sposób. Wiadomo także, iż od głosu wstrzymały się m.in. Australia i Nowa Zelandia.

Warto wspomnieć, że kilka dni temu organizacja Free Software and Open Source Foundation for Africa (FOSSFA) wzywała kraje afrykańskie do wstrzymania się od głosu w procesie standaryzacji OOXML. Zdaniem przedstawicieli FOSSFA takie działanie wymusiłoby szerszą dyskusję nad wpływem stosowania otwartych formatów na warunki makroekonomiczne w słabszych gospodarkach. Do organizacji ISO należą m.in. takie kraje afrykańskie jak: Ghana, Republika Mauritiusa, Maroko, Republika Południowej Afryki, Tunezja i Zimbabwe.

Zgodnie z zasadami standaryzacji ISO, aby proponowana specyfikacja została uznana za standard musi uzyskać poparcie co najmniej 66% delegatów biorących w głosowaniu. Dodatkowym warunkiem jest, aby nie więcej niż 25% przedstawicieli głosowało za odrzuceniem projektu. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.