Decyzja w przyszłym roku

Szacowana na blisko 80 mld USD fuzja AOL i Time Warner nie zostanie zatwierdzona w tym roku.

America Online i Time Warner będą musiały poczekać do stycznia na decyzję Federalnej Komisji Komunikacyjnej (FCC), która to jako kolejna instytucja ma zatwierdzić warunki fuzji obu gigantów. Członkowie komisji przed dwoma tygodniami otrzymali raport z opiniami i uwagami na temat połączenia obu firm. Raport ten jednak został przygotowany dopiero po wydaniu zgody na fuzję przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), co nastąpiło 14 grudnia.

Prawnicy America Online domagali się, aby FCC zatwierdziła połączenie firm najdalej do końca tego roku, utrzymując, iż z powodu opóźnienia w sfinalizowaniu transakcji firma ponosi znaczące koszty. O wstrzymanie decyzji o zatwierdzeniu fuzji wnioskował też Bill Gates, zwracający uwagę na niebezpieczeństwo wzmocnienia dominującej pozycji nowego koncernu, zwłaszcza w dziedzinie systemów typu instant messaging.

America Online i Time Warner podpisały porozumienie o połączeniu w styczniu tego roku. Ostateczne zatwierdzenie szacowanej na 78 mld USD fuzji nastąpi najprawdopodobniej w styczniu 2001 r.