Deficyt obrotów bieżących

Jak podał Europejski Bank Centralny, deficyt obrotów bieżących Eurolandu wyniósł w lipcu br. 5,9 mld euro.

W strefie euro w lipcu 2005 r. deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł (z uwzględnieniem czynników sezonowych) 5,9 mld euro. W czerwcu deficyt wyniósł 1 mld euro.

Bez uwzględnienia czynników sezonowych na rachunku obrotów bieżących strefy euro EBC odnotował w lipcu br. nadwyżkę 0,2 mld euro, zaś w czerwcu 0,5 mld euro.


Zobacz również