Deficyt obrotów bieżących

Europejski Bank Centralny podał, że w strefie euro w sierpniu br. deficyt obrotów bieżących wyniósł 6,6 mld euro.

Wielkość deficytu została podana z uwzględnieniem czynników sezonowych. W lipcu 2005 r. deficyt w Eurolandzie wyniósł po korekcie 4,7 mld euro, wcześniej jego wysokość szacowano na 5,9 mld euro.


Zobacz również