Deficyt określony

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, projekt budżetu na przyszły rok zakłada, że deficyt budżetowy wyniesie 45,5 mld zł.

Wydatki mają kształtować się na poziomie 198,25 mld zł, a dochody na poziomie 152,75 mld zł. Rząd zakłada, że w tym roku tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 3,5%, a w przyszłym 5%. Inflacja na koniec 2003 roku szacowana jest na 0,7 - 0,8%. Ministerstwo Finansów potwierdziło również, że w przyszłym roku wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się według PIT będą płacili jednolity podatek w wysokości 19%.