Deficyt podwojony

W grudniu 2003 roku deficyt na rachunku obrotów bieżących był dwukrotnie wyższy niż miesiąc wcześniej.

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w grudniu 2003 deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 678 milionów euro wobec 314 milionów euro w listopadzie. Zaś deficyt handlowy był o ponad jedną trzecią wyższy niż miesiąc wcześniej. Według obliczeń Grzegorza Wójtowicza, członka Rady Polityki Pieniężnej, deficyt sięgnął 1,9% Produktu Krajowego Brutto.

W grudniu 2003 r. deficyt handlowy zwiększył się o ponad jedną trzecią w porównaniu z listopadem.