Deficyt postępujący

W 2003 roku deficyt budżetowy i dług publiczny powiększyły się zarówno liczone dla krajów strefy euro, dla Piętnastki jak dla 25 krajów, które będą współtworzyć Unię od maja br. Deficyt budżetowy w 12 krajach strefy euro wzrósł w 2003 roku do 2,7% PKB z 2,3% w 2002, a dług publiczny osiągnął 70,4% PKB.

Jak podaje Eurostat, deficyt publiczny w strefie euro wzrósł do 2,7% PKB, a we wszystkich krajach Piętnastki deficyt wzrósł z 2% w 2002 roku do 2,6% PKB. W 11 krajach nastąpiło pogorszenie bilansu publicznego w stosunku do PKB. Największe deficyty budżetowe odnotowały Francja (-4,1%), Niemcy (-3,9%), Wielka Brytania (-3,2%) i Holandia (-3%). Trzy kraje utrzymały nadwyżkę budżetową – Finlandia (2,3%), Dania (1,5%) i Belgia (0,2%). Trzy inne kraje Unii wyszły w 2003 roku na plus: Szwecja (0,7%), Hiszpania (0,3%), oraz Irlandia (0,2%).

Według danych Eurostat całkowity dług publiczny Eurolandu wzrósł do 70,4% PKB z 69,2%. W krajach Piętnastki dług publiczny wzrósł z 62,5% do 64% PKB. W sześciu krajach członkowskich (w 2002 – w pięciu) dług przekracza 60% PKB: we Francji (w 2003 roku zawitała w tym gronie z 63-proc. w stosunku do PKB), Włoszech (106,2%), Grecji (102,4%), Belgii (100,5%), Austrii (65%) i Niemczech (64,2%).

Po raz pierwszy w zestawieniu uwzględniono 10 krajów wstępujących. Największy deficyt w 2003 roku miały Czechy (-12,9%), Malta (-9,7%), Cypr (-6,3%) i Węgry (-5,9%). Tylko Estonia odnotowała nadwyżkę w tym zakresie (+2,6%). Najwyższe poziomy długu publicznego w stosunku do PKB notowano spośród krajów wstępującej Dziesiątki na Cyprze (72,2%) i na Malcie (72%), a najniższe – w Estonii (5,8%), Łotwa (15,6%) i Litwa (21,9%). Kiedy dane te połączyć z danymi z krajów Piętnastki, w Unii 25 krajów deficyt budżetowy sięgałby 2,7% PKB a dług publiczny – 63% PKB.

Równo rok temu Eurostat podał w omawianej materii bardzo podobną informację - http://www.cxo.pl/news/53634.html .


Zobacz również