Deklaracja Niepodległości Programistów

Open Group, przy wsparciu ze strony firmy IBM, wystosowała petycję do programistów oraz osób rozwijających oprogramowanie, nawołującą do przystosowywania oraz ochrony otwartych standardów przez firmy, organizacje i rządy. Zachowanie takie ma umożliwić współdziałanie pomiedzy twórcami programów i wolność wyboru oprogramowania.

Open Group zajmuje się propagowaniem otwartych standardów, wymianą informacji, współpracą z programistami i firmami zangażowanymi w rozwój tego typu projektów.

W Deklaracji Niepodległości Programistów zawarto m.in. punkty dotyczące wolnego dostępu do technologii dla wszystkich, swobodnego przepływu informacji, a także wolności wyboru oprogramowania. Osoby, którym bliskie są te idee, mogą podpisać deklarację na stronie Open Group.

Więcej informacji

http://www.opengroup.org/declaration/declaration.htm