Delphi 2005 w sprzedaży

Firma SoftPoint rozpoczęła sprzedaż nowej wersji popularnego środowiska programistycznego Delphi 2005 firmy Borland.

Wersja 2005 zawiera funkcje poprzednich wersji Delphi 7 i 8, a dodatkowo oferuje następujące składniki:

-języki Delphi i C#;

-wsparcie dla platform Win32 API i MS .NET Framework;

-SDK i wbudowana integracja z programami Application Life Management (obsługującymi pełny cykl życia aplikacji);

-refactoring - wsparcie dla ulepszenia jakości kodu;

-unit testing - automatyczne testy;

-tworzenie dokumentacji w XML-u;

-tworzenie aplikacji internetowych ASP.NET przy pomocy modelowania obiektowego.

Sugerowane ceny detaliczne netto wynoszą:

Delphi 2005 Architect - 3000 USD

Delphi 2005 Architect UPG - 2000 USD

Delphi 2005 Enterprise - 2500 USD

Delphi 2005 Enterprise UPG - 1500 USD

Delphi 2005 Professional - 999 USD

Delphi 2005 Professional UPG - 449 USD

Dystrybucja:

http://www.softpoint.com.pl


Zobacz również