Demony szybkości...modemy 56 Kbps

Modem - obok komputera - jest najważniejszym urządzeniem, z jakiego korzysta każdy internauta. Co roku pojawiają się nowe, lepsze modele urządzeń, a nic nie odgrywa większej roli przy komforcie pracy z Internetem niż oferowana przez nie prędkość transmisji. Im szybszy będziemy mieć modem, tym mniejszy zapłacimy rachunek telefoniczny. Jeśli zatem zamierzacie przekraczać internetową prędkość dźwięku, do wyboru pozostają jedynie urządzenia oferujące prędkość 56 Kbps.


Modem - obok komputera - jest najważniejszym urządzeniem, z jakiego korzysta każdy internauta. Co roku pojawiają się nowe, lepsze modele urządzeń, a nic nie odgrywa większej roli przy komforcie pracy z Internetem niż oferowana przez nie prędkość transmisji. Im szybszy będziemy mieć modem, tym mniejszy zapłacimy rachunek telefoniczny. Jeśli zatem zamierzacie przekraczać internetową prędkość dźwięku, do wyboru pozostają jedynie urządzenia oferujące prędkość 56 Kbps.

Przed zakupem lub zmianą obecnie używanego modemu na nowszy, koniecznie przeczytaj test modemów 56 Kbps. Tylko porównanie możliwości dostępnych na rynku urządzeń - wewnętrznych, zewnętrznych oraz kart PCMCIA ułatwi podjęcie właściwego wyboru.

NA POCZĄTKU BYŁO ŁATWO...

Modemy - urządzenia służące do przekazywania danych komputerowych na odległość. Te pierwsze, pracujące z szybkościami 300, 1200 czy 2400 bodów na sekundę, były urządzeniami mało skomplikowanymi, które w domu mógł wykonać właściwie prawie każdy zdolny elektronik. Później nastała era urządzeń 9600, które - już z założenia - były bardziej skomplikowane.

Wkrótce nadeszła era urządzeń, potrafiących porozumiewać się z prędkością 14 400. Na początku rozwiązania te - mimo nie zawsze najlepszych rezultatów, jakie można było za ich pomocą osiągnąć - szokowały wszystkich szybkością, dochodzącą do 1600 znaków na sekundę - wtedy był to wskaźnik wręcz zawrotny, a wiele osób twierdziło, iż "więcej się nie da wyciągnąć". Okazało się jednak, że "się da". Pojawiły się nieoficjalne standardy Z16, Z19 firmy ZyXEL, umożliwiające (niestety, tylko między sobą) przesyłanie danych z szybkościami: 16800 i 19200 bps. Równolegle, największy konkurent ZyXEL-a - firma US Robotics opracowała wiele swoich standardów, takich jak np. HST [1]*1. Rozwiązania te dość długo królowały na rynku, jako najszybsze z możliwych, aż do momentu wejścia w życie standardu V.FC (nazywanego również V.FAST).

*1 - numery w nawiasach są odnośnikami do odpowiednich terminów zawartych w słowniczku.

V.FC jako pierwszy oferował prędkość przesyłania danych dochodzącą do 28 800 bps. Niestety, na dłuższą metę okazał się dość zawodny, gdyż wymagał prawie krystalicznie czystej linii, co - szczególnie w Polskich warunkach - równało się z cudem. Na szczęście i na to znalazło się lekarstwo - oficjalnie zatwierdzony protokół v.34. Pracował on znacznie lepiej niż modemy standardu V.FC, oferując (przynajmniej teoretycznie) tę samą prędkość.

W niedługim czasie uzupełniono go o rozszerzenie - protokół V.34+, potrafiący "przepychać" dane z szybkością 33 600 bps. Po dość długiej ciszy, dopiero w połowie 1997 r. okazało się, iż nie jest to maksymalna prędkość, jaką można uzyskać, korzystając ze zwykłej linii telefonicznej. Z pomocą przyszła najnowsza technika.

MANIA PRĘDKOŚCI

W nowszych protokołach wykorzystano fakt, iż kiedyś dane między dwoma komputerami przechodziły kilkakrotną zamianę z postaci analogowej na cyfrową. Najpierw modem wysyłający dane z postaci cyfrowej zamieniał je na postać analogową (proces ten nazywa się modulacją), w której to wędrowały do centrali. Tam z powrotem zamieniane były na postać cyfrową (proces demodulacji) - i wędrowały do centrali odbiorcy. Przy wyjściu z centrali odbiorcy znów następowała modulacja, przesłanie danych do modemu i kolejna demodulacja. Każdy z tych procesów wpływał na pojawianie się błędów w przesyłanych danych i fizyczną możliwość ich przesłania, postanowiono więc zrezygnować z jednej pary modulacji/demodulacji, podłączając modem odbierający łączem cyfrowym wprost do centrali.

W takim przypadku sygnał od nadawcy idzie bezpośrednio cyfrowo do centrali, gdzie zostaje przekazany do centrali odbiorcy, która musi go poddać procesowi modulacji, przesłać do odbiorcy, gdzie sygnał zostaje zamieniony na postać cyfrową. Wymaga to, oczywiście, użycia specjalnych linii telefonicznych (np. linii ISDN [*3]), umożliwia jednak jednostronną (od nadawcy do odbiorcy) transmisję danych z prędkością nominalną 56 000 bps, czyli ponad 1,5 razy szybciej niż dotychczas. Prędkość od odbiorcy do nadawcy uzyskiwana przy wykorzystaniu tego rozwiązania pozostaje bez zmian i wynosi 33 600 bps.

Niedawno został zatwierdzony oficjalny standard 56 Kbps - protokół v.90. Niestety, mimo iż nowa technologia teoretycznie umożliwia otrzymanie rekordowej prędkość: 56 000 bps, korzystając w praktyce z cyfrowej linii ISDN standardowo uzyskiwaną prędkością było tylko 52 000 bps. W przypadku posługiwania się zwykłą linią telefoniczną, prędkość ta zależała od odległości pomiędzy centralą a abonentem i wynosiła od 42 000 do 48 000 bps.

NOWY STANDARD

Zazwyczaj najpierw pojawia się (kilka zazwyczaj) nieoficjalnych standardów niezgodnych ze sobą (tak było ostatnio w przypadku standardu przesyłania danych z prędkością 56 000 bps [2] - pojawiły się dwa standardy - X2 firmy USRobotics oraz odmienny od niego K56Flex - zaprojektowany przez firmy Lucent Technologies oraz ZyXEL), które pretendowały do miana oficjalnego, międzynarodowego standardu. Jednakże w przypadku prędkości 56 000 bps ITU zadecydowało, że specyfikacja standardu oficjalnego będzie różnić się zarówno od specyfikacji protokołu X2, jak i K56Flex - nowy protokół nazwany został V.90.

W jego specyfikacji możemy przeczytać: "Nowy protokół, oznaczony V.90, przewidziany został do szerokiego zastosowania w aplikacjach i serwisach on-line, takich jak np. Internet. Modemy standardu V.90 przystosowane są do zestawiania połączeń, gdzie z jednej strony podłączenie do centrali jest cyfrowe (np. ISDN [3] - przyp. aut.) oraz następuje tylko jednokrotne przetwarzanie sygnału z cyfrowego na analogowy. Prędkość pobierania danych wynosi do 56 000 bitów na sekundę i jest na bieżąco dostosowywana do obecnego stanu linii telefonicznej, natomiast prędkość wysyłania wynosi 33 600 bps." [4].

Podobnie rzecz się miała także w przeszłości, gdy ustalane były kolejne, coraz szybsze i wydajniejsze standardy. Jeżeli chodzi o obecnych posiadaczy modemów któregokolwiek z nieoficjalnych standardów 56 Kbps, nie powinni się oni niczego obawiać. Zgodnie z rozporządzeniem ITU: "Modemy standardu V.90 harmonizują z obydwoma propozycjami przedstawionymi w ostatnim roku. Klienci, którzy kupili modem 56 Kbps bazujący na którejkolwiek z tych technologii, mają możliwość zdobycia oprogramowania zapewniającego zgodność ich modemów z nową technologią standardu V.90". [4] Ponieważ oznaczeń tych trochę nazbierało się przez te wszystkie lata, poniżej przedstawiamy tabelkę, która powinna ułatwić rozpoznanie znaczenia skrótów (ograniczyliśmy się jedynie do oficjalnych standardów, zatwierdzonych przez ITU, pomijając takie rozwiązania, jak np. V. 32 terbo czy V.FC):

Protokół umożliwia transmisję danych z szybkością (bps)

Protokoły modemowe

v.21 300

v.22 1200

v.22 bis 2400

v.32 4800, 9600

v.32 bis 4800, 7200, 9600, 12000, 14400

v.34 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800

v.34+ 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600

v.90 32000, 33600, 42000, 48000, 50000, 52000, 56000

Protokoły i klasy faksowe

v.27ter 2400, 4800

v.29 9600

v.17 14440

Fax class 1 Stara, obecnie używana jedynie w wolnostojących urządzeniach klasa faksowa. Obsługuje ona jedynie protokół v.29.

Fax class 2 Klasa ta wprowadziła wiele nowych, nie znanych dotąd udogodnień. Przede wszystkim faksy pracujące w standardzie class 2 potrafią komunikować się ze sobą z prędkością dochodzącą do 14 400 bps (protokół v.17). Oprócz tego, zaimplementowano tutaj również możliwość rozpoznawania rodzaju przychodzącego połączenia (faks, dane, głos). Wszystkie nowsze modele faks/modemów pracują właśnie w tej klasie.

Fax class 2.0 Jest najnowszą obecnie klasą faksową. Obok zwykłej pracy jako class 2, najważniejszą nowinką wprowadzoną w tej klasie jest tzw. ECM. [5]

Protokoły korekcji oraz kompresji danych

MNP 4 Protokół korekcji błędów starego typu.

MNP 5 Pierwszy z protokołów, umożliwiający kompresję danych w stosunku 2:1. Niestety, MNP 5 jest "głupi" i pakuje wszystkie dane, nawet te wcześniej już spakowane, co powoduje jedynie wydłużenie, a nie spodziewane skrócenie czasu transmisji. Protokół ten zawiera zaimplementowany protokół MNP 4.

MNP 10 Specjalny protokół korekcji/kompresji danych przeznaczony głównie do urządzeń pracujących w sieci MNT450 (np. Centertel).

v. 42 Nowsza wersja protokołu MNP 4.

v. 42 bis Protokół tej jest rozwinięciem MNP 5. Potrafi "upakować" dane w stosunku 4:1, a przede wszystkim jest protokołem "inteligentnym", pozbawionym podstawowej wady MNP 5. V.42 bis przed wysłaniem danych sprawdza, czy spakowane nie zajmują więcej niż wcześniej, jeżeli tak się dzieje - v.42 bis samoczynnie się wyłącza.

TESTY MODEMÓW 56 Kbps

MODEMY ZEWNĘTRZNE

Request

Request jest jednym z dwóch modeli modemów, które umożliwiają, oprócz postawienia urządzenia w poprzek, ustawienie go także w pozycji pionowej, dzięki czemu staje się on "chudszy". Urządzenie w czarnym, małym pudełeczku wzbudziło wielki zachwyt redaktora naczelnego i faktycznie - jest to modem ładny. Dość nietypowo rozmieszczone gniazda, oprócz telefonu, linii i komputera, pozwalają na podłączenie również słuchawek i głośniczków, co wraz z odpowiednim oprogramowaniem (jako jeden z dwóch ma on w wyposażeniu program SuperVoice) pozwala temu urządzeniu na pracę w roli automatycznej sekretarki.

Standard: K56Flex

Cena: 493 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

Dagma ul. Generała Jankego 15

40-615 Katowice

tel. (0-32) 202 11 22

fax (032) 2025555

Twincomm

Modem, a w zasadzie kolejny kombajn. Dołączone na płycie CD oprogramowanie - SuperVoice - pozwala na pełne wykorzystanie możliwości drzemiących w tym urządzeniu. Oprócz standardowej dla wszystkich opisywanych w niniejszym artykule modemów pracy z prędkością nominalną 5 6000, modem ten umożliwia wykorzystanie komputera jako automatycznej sekretarki oraz zapewnia funkcję AudioSpan. Niestety, obok dość porządnego wykonania tego modemu, zabrakło w standardowym wyposażeniu tak przydatnej rzeczy, jak malutki choćby mikrofon czy też kabelek łączący wyjście głośnikowe modemu z kartą muzyczną. Bardzo miłym natomiast gestem ze strony producenta jest w pełni polskojęzyczna instrukcja obsługi.

Standard: K56Flex

Cena: 510 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

ISD-Spore ul. Kielecka 41a

02-530 Warszawa

tel. (0-22) 48 82 23

fax 489476

US Robotics Courier V.Everything

Już od dawna firma US Robotics proponuje sprzęt drogi, oferując w zamian najwyższą z możliwych jakości. Zarówno Courier, jak i Sportster były jedynymi urządzeniami, które wytrzymały próbę chwilowego wyjęcia wtyczki kabla telefonicznego z gniazdka, nie zrywając przy tym połączenia. Test ten dowodzi, iż modemy te są w stanie nawiązać bardzo trwałe połączenie, któremu nie szkodzi nawet nieostrożne podniesienie słuchawki. W takim momencie oba modele zatrzymywały pracę na moment, chwilowo zmniejszając prędkość połączenia, aby po kilku sekundach znów powrócić do prędkości nominalnej. W obu modelach, by zerwać połączenie, musiałem odłączyć modem od gniazdka sieciowego na ok. 3-4 sek. Myślę, że bardziej wytrzymałe mogą być jedynie modemy, używające protokołu PEP [6]. Niestety, za jakość trzeba płacić. Jeżeli jednak komuś bardzo zależy na jakości transmisji (np. BBS-y, bezobsługowe systemy wymiany poczty, działające przez 24godz./dobę, itp.), nie pożałuje kilku groszy więcej na zakup tego sprzętu. Jedynym mankamentem dla polskich użytkowników Internetu jest fakt, iż obsługują one protokół X2, w przeciwieństwie do wszechobecnej Telekomunikacji (0202122), która to zdecydowała się wprowadzić (na razie na terenie Warszawy) standard K56Flex.

Standard: X2

Cena: 1020 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

Scientific ul. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

tel. (0-22) 644 85 58

fax 6418547

US Robotics Sportster Flash

Mniejszy i tańszy brat modemu Courier Dual Standard. Modem bardzo mały i przyjemny w użytkowaniu, o bardzo przyzwoitych parametrach pracy i niewygórowanej cenie. Posiada wielce przydatny, zewnętrzny, regulator siły głośnika (podobnie jak Courier). Niestety, tak jak poprzednik, używa on protokołu X2.

Standard: X2

Cena: 540 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

Scientific ul. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

tel. (0-22) 644 85 58

fax 6418547

USRobotics Sportster MessagePlus

Wyglądem przypominający swojego poprzednika. Jednak pomiędzy tymi dwoma, na pozór jednakowo wyglądającymi modelami jest jedna, ale znaczna różnica. Nowy model Sportstera (pojawił się na polskim rynku zaledwie dzień przed oddaniem artykułu do druku) potrafi sam, przy wyłączonym komputerze, odbierać faksy, co ma wielkie znaczenie np. dla biur, gdyż nie muszą one zostawiać na noc włączonego komputera. Obsługę modemu ułatwić powinna dobrze opracowana, trójęzyczna instrukcja obsługi (niestety bez naszego ojczystego języka). Wszystkie te atuty czynią ten model godnym polecenia każdemu, komu zależy na jakości.

Standard: X2

Cena: 680 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

3COM Polska ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa

tel. (0-22) 645 13 51

fax 6451352

ZOOM K56Flex

Mały modem o prostej konstrukcji, dobrze spełniający swoje zadanie. Jego mankamentem jest to, iż czasami potrafi on zerwać połączenie, choć zdarza się bardzo rzadko, a i to jedynie przy prędkości na poziomie 52 000 bps. Połączenia wolniejsze są stabilne. Projektanci wprawdzie przewidzieli możliwość używania tego modemu jako sekretarki, jednakże zostawili jedynie wolne miejsce na przylutowanie odpowiednich części, a szkoda, bo nie jest to aż tak kosztowne, a na pewno znacznie podniosłoby walory tego sprzętu. Jako jedyny natomiast z testowanych modemów Zoom miał m.in. diodę informującą o nawiązaniu połączenia z szybkością 56 Kbps. Ogromną zaletą jest dość wyczerpującą instrukcję w języku polskim.

Standard: K56Flex

Cena: 570 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

Scientific ul. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

tel. (0-22) 644 85 58

fax 6418547

MODEMY WEWNĘTRZNE

CinaAction

Wewnętrzna karta modemowa mało znanej firmy. Dość prosta w instalacji, dobrze sprawowała się w późniejszych testach. Szkoda tylko, ze ceną nie dorównuje produktom firmy Zoltrix - modem ten byłby o wiele bardziej popularny. Standardowo dołączane oprogramowanie umożliwia temu urządzeniu pracę zarówno jako fax/modem oraz jako sekretarka.

Standard: K56Flex

Cena: 361 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

ProAbit ul. Mickiewicza 14

Raszyn

tel. 720 20 32

fax 7200891

Request

Modem ten nie wyróżnia się niczym szczególnym wśród konkurencji w swojej klasie. Podobnie jak jego zewnętrzny odpowiednik, urządzenie spełnia funkcję automatycznej sekretarki. Również i tutaj dołączona jest płyta CD z programem SuperVoice. Na uwagę, natomiast zasługuje dość nietypowy wygląd karty - prawie wszystkie układy zamknięte są w obudowie przykręconej do karty modemu.

Standard: K56Flex

Cena: 407 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

Dagma ul. Generała Jankego 15

40-615 Katowice

tel. 32-202 11 22

fax (032) 2025555

Twincomm

Wewnętrzna wersja modemu Twincomm. Trudności podczas instalacji zrekompensowane zostały przez późniejszą dobrą pracę urządzenia. Bardzo pozytywnie wypadła także praca tego modemu jako automatycznej sekretarki. Na uwagę zasługuje też wykonanie, oraz nietypowe, aczkolwiek dobrej jakości oprogramowanie - SuperVoice.

Standard: K56Flex

Cena: 450 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

ISD-Spore ul. Kielecka 41a

02-530 Warszawa

tel. (0-22) 48 82 23

fax 489476

Zoltrix

Jest modemem, na który pragnąłbym zwrócić szczególną uwagę czytelnika. Jakością połączenia nie ustępuje on wcale droższym urządzeniom innych firm, przewyższa je natomiast niską ceną i bogatym wyposażeniem dodatkowym. Oprócz zaimplementowanego protokołu K56Flex oraz obsługi faksu, dysponuje także rozbudowanymi funkcjami głosowymi. Może służyć jako urządzenie odbierające zarówno telefony, jak i faksy - przez cały okres testowy nigdy nie zdarzyła się sytuacja, żeby pomylił rodzaj połączenia. Ponadto może pracować jako zwykły telefon. Produkt został wyposażony także w funkcję tzw. AudioSpan, umożliwiającą jednoczesne przesyłanie danych komputerowych i prowadzenie rozmowy. Oprócz tego, jest jedynym modemem sprzedawanym wraz z mikrofonem, który można przypiąć np. do koszuli, oraz kablem umożliwiającym podłączenie Zoltrixa z kartą muzyczną, by wykorzystać podłączone do niej głośniczki. Przyznam, iż mimo szczerej acz osobistej niechęci do produktów tej firmy, modem ten, dzięki swoim ogromnym możliwościom i nienagannej współpracy z Internetem, w niedługim czasie stanie się wyposażeniem mojego domowego komputera. Dodatkową zaletą jest, wprawdzie skrótowa, ale zawierająca najważniejsze informacje, polska wersja instrukcji obsługi.

Standard: K56Flex

Cena: 294 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

AgMint ul. Gościeradowska 1/44

03-535 Warszawa

tel. 602-21 57 77

fax 6799620

ZOOM K56Flex

"Wewnętrzna" wersja popularnego modelu z serii modemów firmy ZOOM. Ma on zarówno zalety, jak i wady swojego zewnętrznego odpowiednika. Podczas testów, podobnie jak jego "brat", stwarzał problemy ze stabilnością połączenia, aczkolwiek modem ten jest bardzo łatwy w konfiguracji.

Standard: K56Flex

Cena: 470 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

Scientific ul. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

tel. (0-22) 644 85 58

fax 6418547

MODEMY PCMCIA

ActionTec DataLink 56k

Bardzo przyzwoity modem mało znanej firmy. Produkt ten zaskoczył mnie mile bezproblemową instalacją i poprawną współpracą z Internetem. Jedynym mankamentem tego produktu jest jego cena - niewiele mniejsza od bardzo renomowanego konkurenta - ZyXEL'a Comet 3356.

Standard: K56Flex

Cena: 185 USD + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

J&M Enterprises ul. Opaczewska 87A

02-201 Warszawa

tel. (0-22) 658 35 91

fax 6583592

ZyXEL Comet 3356

Przyznam, że jest to mój ulubiony producent modemów, jednakże obiektywnie muszę stwierdzić, iż było to naprawdę najlepsze urządzenie klasy PCMCIA. Używający protokołu K56Flex, ZyXEL jak zwykle dąży do perfekcji we wszystkim. W przeszłości, wraz z pojawianiem się kolejnego, nowego standardu, firma ta była na końcu listy, jeżeli chodzi o szybkość wprowadzania nowych produktów, jednak jeżeli już się one pojawiały na rynku, nigdy nie był to "zwykły" modem. ZyXEL zawsze celował swoimi produktami trochę "wyżej". Tak było w przypadku wyposażenie modeli U-1496B w pierwsze automatyczne sekretarki, tak było i później, kiedy firma jako pierwsza wprowadziła modem, mogący działać jako faks nawet przy wyłączonym komputerze. Obecny Comet jest kontynuacją tradycji firmy ZyXEL - zawsze solidny - począwszy od pudełka, na wykonaniu modemu skończywszy.

Standard: K56Flex

Cena: 680 zł + VAT

Modem do testów dostarczyła firma:

ZyCOM Polska ul. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

tel. (0-22) 641 26 75

fax 6418547

Podsumowując: wszystkie z ww. urządzeń zasługują na swego rodzaju uznanie. Jednakże ponieważ niniejszy artykuł miał na celu pomoc, Tobie, Drogi Czytelniku, dokonać konkretnego wyboru, postanowiłem wyróżnić modemy firmy US Robotics - za (jak zwykle zresztą) wspaniałą jakość wyrobów, produkt firmy Zoltrix - za bardzo dobrą jakość połączeń oraz duże możliwości dodatkowe (w tym dobry wskaźnik ceny do możliwości) oraz kartę PCMCIA - Comet 3356 firmy ZyXEL za solidną konstrukcję oraz dopracowanie wszystkich elementów urządzenia w najdrobniejszych szczegółach.

Na zakończenie chcielibyśmy gorąco podziękować firmom Scientific za wypożyczenie modemu US Robotics Courier I-Modem, który posłużył nam jako serwer X2, i szybkiej karty I/O - ZyXEL SurfJet, J&M Enterprises za wypożyczenie czytnika kart PCMCIA oraz panu Mirosławowi Kamińskiemu za wypożyczenie symulatora linii telefonicznej oraz nieocenione rady, dotyczące metod testowania sprzętu telekomunikacyjnego.

Słowniczek pojęć zawartych w tekście:

1) HST - High Speed Transfer - protokoły opracowane przez firmę US Robotics, służące do przesyłania danych z szybkościami: 16 800 oraz w późniejszych czasach 19 200. Dodatkową zaletą tego protokołu była duża odporność na zakłócenia linii telefonicznej.

2) BPS - Bits per Second - jednostka prędkości transmisji, określająca liczbę przesłanych bitów w czasie jednej sekundy.

3) ISDN - Integrated Service Digital Network

4) Źródło - dokument ITU nr ITU/98-4, z dn. 6 lutego 1998 r. - "Agreement reached on 56k modem standard". (http://www.itu.ch)

5) ECM - Error Correction Mode - tryb przesyłania danych faksowych, wyposażony w obsługę korekcji błędów.

6) PEP - Packet Ensamble Protocol - rodzaj protokołu transmisji niskiego rzędu, używanego przez modemy firmy TeleBit Co. Powstał pod koniec lat osiemdziesiątych, oferując wtedy szybkość transmisji 19 200, w czasach, gdy królowały modemy 1200, a 2400 były wielkim rarytasem. Bardzo odporny na wszelkie zakłócenia ("zerwanie" transmisji musi zostać potwierdzone przez oba modemy, co zajmuje im ok. minuty). Obecnie najczęściej używane w Australii, ze względu na katastrofalną wręcz jakość tamtejszych linii.

Słowniczek innych podstawowych pojęć, przydatnych każdemu użytkownikowi modemów:

7) Handshaking - kontrola przepływu danych. Wyróżniane są dwie jej odmiany: XON/XOFF (programowa) i RTS/CTS (sprzętowa). Wszystkie nowoczesne modemy mogą używać kontroli sprzętowej, należy tylko włączyć ją w programie komunikacyjnym.

8) CPS - character per second - jednostka prędkości transmisji, oznaczająca liczbę znaków przesyłanych w ciągu sekundy.

9) Download - pobieranie (ściąganie) plików.

10) Upload - wysyłanie plików.

11) DTMF - Dual Tone Modulation Frequency - sposób wybierania numeru telefonicznego za pomocą tonów o odpowiedniej częstotliwości.

12) Modem - MODulator/DEModulator - urządzenie pozwalające na przesyłanie danych poprzez zwykłą sieć telefoniczną.

13) RTS/CTS - Request To Send / Clear To Send - sprzętowa metoda synchronizacji transmisji.

14) XON/XOFF - Transmitter On / Transmitter Off - programowa metoda synchronizacji transmisji.

15) UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - kość umożliwiająca transmisję asynchroniczną w dwóch kierunkach.

16) Transmisja asynchroniczna - sposób przesyłania danych, w którym wykorzystywane są dwa bity - startu (wysyłany przed każdym znakiem) oraz stopu (wysyłany po każdym znaku).

17) PSTN - Public Switched Telephone Network - fachowa nazwa publicznej, ogólnodostępnej sieci telefonicznej.