Departament Obrony powinien stosować Open Source

Raport 'Open Technology Development', opracowany m.in. przez konsultantów z Advanced Systems & Concepts oraz Open Source Software Institute zaleca zastępcy podsekretarza stanu ds. obrony Sue Payton zastosowanie technologii opensource'owych. Autorzy raportu stwierdzili też, że kody oprogramowania oraz standardy używane przez amerykański Departament Obrony (DoD) powinny być udostępniane opensource'owej społeczności.

Główną przyczyną, dla której należy skorzystać z open source jest fakt, że DoD w samym tylko 2006 roku wyda na oprogramowanie niemal 14 miliardów USD. Ponadto wykorzystywanie programów o otwartym kodzie miałoby skłonić producentów oprogramowania z kodem zamkniętym do większej elastyczności i przygotowania lepszej oferty.

Autorzy raportu zauważyli przy okazji, że DoD nie wykorzystuje opensource'owych standardów, co prowadzi do sytuacji, że kod tworzony w Departamencie nie jest odpowiednio rozpowszechniany w ramach samego Departamentu - podnosząc tym samym koszty jego funkcjonowania.

Sue Payton, w ręce której trafiły powyższe zalecenia, odpowiedzialna jest za całość działań badawczo-rozwojowych oraz inwestycji niezwiązanych z przemysłem kosmicznym dokonywanych przez amerykańskie lotnictwo wojskowe.