Desktopy na śmietnik?

Coraz większą popularność zyskuje idea komputerów sieciowych, które udostępniają aplikacje i przestrzeń dyskową zewnętrznym użytkownikom.

Co roku w USA, dzięki telewizji kablowej, 10-15 mln gospodarstw domowych uzyskuje szybki dostęp do Internetu. Liczba ta sukcesywnie wzrasta. Coraz popularniejszy jest pogląd, iż wraz ze wzrostem szybkości dostępu do sieci, konsumenci będą przechowywać dane na zdalnych serwerach, a nawet używać wszystkich aplikacji przez Internet.

Mimo obaw, że konsumenci mogą z rezerwą odnosić się do umieszczania ważnych osobistych danych na dyskach odległych serwerów, a szerokość pasma może być na razie niewystarczająca do komfortowej pracy na aplikacjach poprzez sieć, amerykańskie korporacje inwestują miliony dolarów w rozwój tego sektora usług.

Dwie firmy, które dotychczas zdobyły największą popularność na tym raczkującym dopiero rynku, to i-drive.com i Desktop.com. Obie oferują użytkownikowi pewną ilość przestrzeni dyskowej (10-25 MB) i dostęp do tych zasobów praktycznie z dowolnej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji: www.desktop.com www.idrive.com