Destrukcyjny Darkgoose

W32.Darkgoose.Trojan to niewielki, "złośliwy" program, który po uruchomieniu skasuje wszystkie pliki z folderów Windows, System i System32.

O jego wykryciu poinformował dziś rano Symantec. Z analiz wynika, że W32.Darkgoose.Trojan na szczęście nie potrafi się sam rozprzestrzeniać - może jednak zostać wysłany przez kogoś pocztą elektroniczną.

Po uruchomieniu, Darkgoose utworzy na dysku C plik Abracadabra.bat, który zawierać będzie polecenie skasowania wszystkich plików z lokalizacji:

C:\Windows

C:\Windows\System

C:\Windows\System32

Plik ten zostanie natychmiast uruchomiony - wtedy wyświetli się okno, w którym stopniowo będzie się pojawiał tekst:

Do Like Magic??? Yes you say. Well then here gose!

I Can Make things Magically Disapear!!!

5

4

3

2

1

Abracadabra, you computer files are magically dissapearing!!! Good bye!

Po wyświetleniu ostatniej linii robak rozpocznie kasowanie plików. Jeśli zdoła przeprowadzić ten proces do końca, niezbędne będzie ponowne zainstalowanie systemu Windows. Najprostszym sposobem na uniknięcie tego jest wyłączenie lub zrestartowanie komputera w czasie wyświetlania się powyższego tekstu. Po ponownym uruchomieniu systemu należy skasować plik zawierający "insekta" (bez problemu znajdzie go uaktualniony program antywirusowy).