Diabeł w szczegółach

Niedopełnienie wymogów formalnych, jak na przykład obowiązku poinformowania ubezpieczyciela o braku płatności kontrahenta, jest najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty ubezpieczenia należności.

Z badań przeprowadzonych przez Euler Hermes wśród ponad 170 polskich firm korzystających z ubezpieczeń kredytu kupieckiego wynika, że przyczyną blisko 40% przypadków odmów wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli jest niedopełnienie procedur zapisanych w Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. Najczęściej jest to niepoinformowanie w odpowiednim czasie o braku płatności od kontrahenta. Wymóg taki jest zasadą wszystkich warunków ubezpieczenia, jakie są dostępne na rynku. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest dopełnienie kilku procedur, czasami bardzo uciążliwych - oceniają autorzy opracowania.

Kolejnymi wskazanymi przez ankietowane firmy przyczynami niewypłacenia odszkodowania były wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej (19%) oraz prowadzenie działań mających na celu odzyskanie należności na własną rękę, bez konsultacji z ubezpieczycielem (16%).