Diadem Firewall - europejski Internet pod ochronnym parasolem

Europejscy informatycy współpracują z firmami z branży IT, by stworzyć nowy system zabezpieczający użytkowników Sieci przed atakami DoS. Nazwa projektu to Diadem Firewall.

W skład grupy rozwijającej Diadem Firewall wchodzi m.in. Telekomunikacja Polska S.A., IBM Research, Imperial College London, Groupe des Ecoles des Télécommunications czy słoweński Instytut Józefa Stefana. Celem połączonych jednostek badawczych ma być przeciwdziałanie i skuteczna ochrona przed atakami DDoS, które zwykle paraliżują serwery i spore fragmenty Sieci.

Aktywna walka z cybeprzestępcami ma polegać na szybkiej analizie pakietów, poszukiwaniu wzorców ataku z użyciem IDS-ów oraz automatyzacji procesu podejmowania decyzji dotyczących dalszego postępowania z wykrytym w Sieci ruchem. W grę wchodzi np. jego zablokowanie na poziomie urządzeń stanowiących szkielet sieci.

W chwili obecnej trwają testy rozwiązania oraz dyskusje m.in. z TP S.A. nad możliwością komercyjnego wdrożenia projektu Diadem Firewall.