Diagnostyka Apple - do czego służy i jak jej używać.

Diagnostyka Apple to wbudowane narzędzie służące do sprawdzenia podzespołów komputera Mac pod kątem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.


Czym jest Diagnostyka Apple?

Diagnostyka Apple to narzędzie wbudowane w oprogramowanie każdego komputera Mac wyprodukowanego w czerwcu 2013 roku lub później i służy do dokładnego sprawdzenia wszystkich podzespołów komputera, weryfikacji ich sprawności oraz wykryciu ewentualnych usterek. Komputery wyprodukowane przed czerwcem 2013 roku posiadają wbudowane narzędzie Apple Hardware Test (AHT), które jest poprzednikiem Diagnostyki Apple.

Kiedy przydatna jest Diagnostyka Apple?

Narzędzie diagnostyczne zaszyte w oprogramowaniu komputerów Mac jest szczególnie przydatne, gdy zauważymy, że nasz komputer nie działa prawidło. Diagnostyka Apple przetestuje dokładnie całe urządzenie, wykryje problem, poda kod referencyjny (przydatny przy wysłaniu komputera do serwisu), a także możliwe rozwiązanie problemu.

Narzędzie Diagnostyka Apple jest bardzo przydatne, gdy planujemy zakup komputera Mac z drugiej ręki. Uruchomienie Diagnostyki Apple powinno być obowiązkowo przeprowadzone przed zakupem komputera - w kilka minut jesteśmy w stanie sprawdzić, czy komputer jest sprawny i nie posiada ukrytych usterek.

Jak użyć Diagnostyki Apple

 • Wyłącz komputer. Odepnij wszelkie urządzenia zewnętrzne z wyjątkiem zasilacza sieciowego. W przypadku stacjonarnego Maca nie odłączaj klawiatury oraz myszy.
 • Upewnij się, że komputer znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni, a żadne przedmioty nie zasłaniają wlotów wentylacyjnych.
 • Włącz komputer i natychmiast naciśnij klawisz D. Przytrzymaj go aż do czasu pojawienia się okna wyboru języka.
 • Po wybraniu języka program rozpocznie test komputera, a na ekranie ukaże się pasek postępu.
 • Procedura diagnostyki komputera trwa kilka minut. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości komputer wyświetli kody referencyjne i możliwe rozwiązania.

Jak użyć Apple Hardware Test?

 • Wyłącz komputer. Odepnij wszelkie urządzenia zewnętrzne z wyjątkiem zasilacza sieciowego. W przypadku stacjonarnego Maca nie odłączaj klawiatury oraz myszy.
 • Upewnij się, że komputer znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni, a żadne przedmioty nie zasłaniają wlotów wentylacyjnych.
 • Włącz komputer i natychmiast naciśnij klawisz D. Przytrzymaj go aż do czasu pojawienia się ikony aplikacji Apple Hardware Test.
 • Wybierz język i naciśnij strzałkę w prawo.
 • Aby rozpocząć test, kliknij przycisk test, naciśnij klawisz T lub Return. Możesz także wybrać wykonanie testu rozszerzonego.
 • Po zakończeniu testu wyniki wyświetlone zostaną na ekranie