Dial-up wciąż żywy

Jeszcze w tym miesiącu Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna zatwierdzi nowy standard przesyłania danych liniami komutowanymi - V.92.

Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna zatwierdzi nowy standard przesyłania danych liniami komutowanymi - V.92. Nowy standard ma pozwalać na nawiązanie połączenia z dostawcą usług internetowych w czasie o połowę krótszym niż dotychczas, a maksymalna prędkość wysyłanych danych ma być zwiększona z 36,6 do 44 Kb/s. Podczas połączenia nie będzie blokowana linia telefoniczna - gdy ktoś zadzwoni użytkownik będzie mógł zawiesić połączenie z Internetem, odebrać telefon, a po skończonej rozmowie bez problemu wrócić do pracy w sieci.

Jeśli standard zostanie zatwierdzony przez ITU (International Telecommunicatons Union) - modemy zgodne z V.92 powinny być dostępne w sprzedaży przed końcem br. Niestety, zakup nowego modemu nie oznacza automatycznie możliwości korzystania z dobrodziejstw nowego standardu - odpowiednią modernizację urządzeń dostępowych będą musieli także przeprowadzić dostawcy usług internetowych. Niedawno inwestowali oni w przystosowanie swojej infrastruktury do standardu V.90 i nie są skorzy do ponoszenia kolejnych wydatków - na szczęście w wielu przypadkach wystarczy jedynie aktualizacja oprogramowania. Sprawa dotyczy sporego grona użytkowników Internetu - według Yankee Group w USA jedynie 27 % internautów ma dostęp do sieci poprzez łącza DSL lub modemy cyfrowe.

Wkrótce można spodziewać się jeszcze większego wzrostu wydajności modemów. Tere Brace z Current Analysis twierdzi, że przepustowość połączeń analogowych wzrośnie jeszcze bardziej i w ciągu najbliższych 18 miesięcy osiągnie 144 Kb/s.


Zobacz również