Dialog za czterdzieści milionów

W przyszłym roku Komisja Europejska zamierza wydać aż 40 mln euro na promocję idei dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej.

W 2006 roku KE chciałaby przygotować mieszkańców Unii do rozszerzenia wspólnoty o Chorwację i Turcję. Chce w tym celu doprowadzić do nawiązania dialogu między społeczeństwami krajów należących do UE i krajów kandydujących, tak aby zażegnać obecne niepokoje, wzmocnić wzajemne zrozumienie i rozpocząć dialog na temat rozszerzenia. Jednocześnie Komisja wyraziła pragnienie słuchania z większą uwagą własnych obywateli.


Zobacz również