Digital Voodoo wspiera Final Cut

Wykorzystując najnowszy sterownik w wersji 4.8, płyta D1 Desktop 64AV firmy Digital Voodoo współpracuje z programem Apple Final Cut Pro.

Firma Digital Voodoo oświadczyła, że najnowsza wersja D1 Desktop 64AV, systemu do montażu i edycji filmów wideo jest kompatybilna z programem Apple Final Cut Pro przy wykorzystaniu najnowszego sterownika płyty w wersji 4.8.

D1 Desktop 64AV oferuje sześć cyfrowych kanałów wejścia i wyjścia audio AES/EBU o częstotliwościach próbkowania 16, 20 i 24 bitów i jest w stanie edytować nieskompresowane pliki wideo, co chroni je przed utratą jakości.

D1 Desktop 64AV umożliwia przeglądanie edytowanego wideo na zewnętrznym monitorze PAL podłączonym za pomocą portu SDI (serial digital interface), przechwytywanie klipów filmowych z kamery cyfrowej za pośrednictwem łącza FireWire, które mogą być konwertowane do nieskompresowanego formatu oraz zaopatrzona jest w aplikację Media Transfer.

D1 Desktop 64AV kosztuje 2,932 GBP.

www.digitalvoodoo.net


Zobacz również