Director 8 Studio

Przyszła wiosna i Macromedia tradycyjnie wprowadziła na rynek nowego Directora. Wersja 7 programu była bardzo dobra, dostarczała wiele nowych rozwiązań, m.in. bogate możliwości sieciowe, obiekty wektorowe, zagnieżdżone czcionki. W Directorze 8 nie znajdziemy, niestety, dodatkowych funkcji na miarę tych z wersji poprzedniej. Nowy program to kilkanaście ulepszeń, które pasują raczej do niewielkiego upgrade'u, a nie do pełnej wersji poważnej aplikacji.


Przyszła wiosna i Macromedia tradycyjnie wprowadziła na rynek nowego Directora. Wersja 7 programu była bardzo dobra, dostarczała wiele nowych rozwiązań, m.in. bogate możliwości sieciowe, obiekty wektorowe, zagnieżdżone czcionki. W Directorze 8 nie znajdziemy, niestety, dodatkowych funkcji na miarę tych z wersji poprzedniej. Nowy program to kilkanaście ulepszeń, które pasują raczej do niewielkiego upgrade'u, a nie do pełnej wersji poważnej aplikacji.

Director 8 Studio

Property Inspector pokazuje własności obiektów w oknach dialogowych lub w formie list dla różnych kategorii obiektów (sprite'ów, filmów, typów mediów itd.).

Director Shockwave Studio, w skład którego wchodzi Director, Multiuser Server 3, Fireworks 3 oraz narzędzia audio (SoundForge XP na PC, PeakLE na Macu), jest zestawem przeznaczonym do tworzenia multimediów ze szczególnym naciskiem na przygotowywanie zawartości witryn WWW. Ta wyspecjalizowana rola oprogramowania została podkreślona poprzez zmianę nazwy komendy Save as Shockwave na Publish. W Directorze mamy także funkcję Preview in Browser, służącą do podglądu projektu w przeglądarce.

Co nowego

Zmiany, które zauważymy w interfejsie Directora 8, to: nowa funkcja Property Inspector oraz zmienione okno Cast. Property Inspector pozwala zobaczyć i zmieniać parametry obiektów. W ten sposób dostęp do własności sprite'ów jest wygodniejszy - zbędne stają się rozliczne okna dialogowe.

Nowe okno Cast daje możliwość zmiany standardowego widoku typu wyświetlania (miniatury scen) na przeglądanie listy obiektów. Pozwala to nie tylko oszczędzić miejsce na ekranie, ale także posortować pliki według rodzaju, nazwy i daty wykreowania. Wygodną funkcją jest również możliwość dołączania notatek do obiektów. W przypadku dużej liczby plików różnego rodzaju ułatwia to orientację i zarządzanie.

Obszar roboczy Directora 8 także wzbogacił się o kilka nowych funkcji. Wreszcie możemy korzystać z linii pomocniczych, pozwalających prawidłowo umiejscowić elementy z opcji blokowania sprite'ów, aby zapobiec przypadkowej edycji. Director 8 umożliwia powiększanie obszaru roboczego (zoom przydaje się bardzo przy pracy na niewielkich obiektach) i jego zmniejszanie, jeśli nie mamy miejsca na ekranie.

Wszystkie te ulepszenia wpływają wprawdzie na komfort pracy i powodują oszczędność czasu, nie mają jednak bezpośredniego wpływu na efekt końcowy.

Funkcja Runtime Imaging kontroluje sprite'y przez Lingo (np. w celu stosowania efektów przejść i deformacji). Umożliwia to tworzenie skomplikowanych obiektów, składających się z małych plików, co skraca czas ładowania grafiki.

W Directorze 8 można skalować filmiki Shock-wave - w ten sposób uzyskamy filmy, wykorzystujące całą powierzchnię dostępną w przeglądarce. Polecenie Publish może zachować pliki Directora w formacie filmiku Shockwave, przekonwertować bitmapy na JPEG-i i automatycznie tworzyć filmowe sekwencje wprowadzające, które są odtwarzane podczas ładowania całości.

Director 8 Studio

Dzięki funkcji Property Inspector dostęp do własności sprite'ów jest wygodniejszy - zbędne stają się rozliczne okna dialogowe. Możemy korzystać z linii pomocniczych i opcji blokowania sprite'ów.

Director 8 Studio

Polecenie Save as Shockwave zastąpiono w Directorze 8 komendą Publish.

colspan="2" align="center">
Director 8 Studio

Obszar roboczy może być skalowany. Nowością są również linie pomocnicze.

Multiuser Server

Opcja Shockwave Multiuser Server to jedna z najciekawszych nowości, jakie znalazły się w Directorze 8. Pozwala na tworzenie sieciowych środowisk dostępnych dla wielu użytkowników, np. gier, internetowych kawiarenek, grup dyskusyjnych itd. Druga wersja oprogramowania umożliwia połączenie 1000 internautów jednocześnie.

Do oprogramowania dołączono moduł SoundXtra, pozwalający na lepszą kontrolę dźwięków, m.in. synchronizację kilku ścieżek audio i kontrolę panoramy. To sprawia, że Director 8 jest wspaniałym narzędziem do tworzenia interaktywnych mikserów i innych aplikacji do obróbki audio.

Ulepszenia, które znajdziemy w nowej wersji Directora, zadowolą z pewnością doświadczonych użytkowników. Funkcje, dzięki którym praca w programie jest wygodniejsza i bardziej efektywna, przydadzą się zaawansowanym - początkujący nie będą raczej umieli wykorzystać ich w pełni. Choć w Directorze 8 znajdziemy wiele nowych, pomocnych narzędzi, aplikacja nie jest, niestety, wydarzeniem na miarę poprzedniej wersji programu.

colspan="2" align="center">
Director 8 Studio

Praca w Directorze 8 - wygodniej i efektywniej

Aby na ekranie pojawił się sprite, wystarczy przeciągnąć jakikolwiek element graficzny, np. obrazek wektorowy czy cyfrowe wideo, na obszar roboczy programu. Okno Cast pozwala zmienić standardowy widok (tzn. miniatury scen) na przeglądanie listy obiektów. Można je uporządkować według rodzaju, daty wykreowania itd