Dla małych i średnich

Rząd chce wydać 370 mln zł na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rząd przyjął projekt programu rozbudowy funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2003-2004 planuje wydać na fundusz 370 mln zł.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, "Na realizację programu w pierwszym etapie (lata 2003-2004) przeznaczone będą środki funduszu stabilizacyjnego w kwocie 70 mln zł, resztówki (mniejszościowe pakiety akcji i udziałów) Skarbu Państwa, których sprzedaż zasili program kwotą rzędu 200 mln zł oraz dotacja budżetowa w wysokości ok. 100 mln zł".

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system ma zostać zasilony środkami z funduszy strukturalnych w wysokości ok. 750 mln zł.


Zobacz również