Dla wytrwałych graczy

Eurestat, program firmy Eureka Systems może nam pomóc przeanalizować wyniki multilotka i wybrać odpowiednią strategię gry.

Eurestat, program firmy Eureka Systems może nam pomóc przeanalizować wyniki multilotka i wybrać odpowiednią strategię gry.

Oparty jest na bogatej bazie danych: 655 losowań od 18 marca 1996 do 8 lutego 1999 roku. Użytkownik ma możliwość uaktualnienia danych, można także zmodyfikować istniejące wyniki. Aktualną bazę z wynikami multilotka można ściągnąć ze strony WWW producenta programu.

Dla wytrwałych graczy
Program ma kilka narzędzi do analizy przechowywanych wyników losowań. Można sprawdzić serie liczb, częstotliwość wystąpień poszczególnych liczb, wystąpień grup liczb, zestawienie częstości pojawiania się liczb parzystych i nieparzystych. Można także sprawdzić, ile razy występowały dwójki, trójki, czwórki i piątki liczb. Niestety, obliczanie wystąpień czwórek i piątek liczb trwa (według oszacowania programu) długo: prawie półtorej godziny. Na szczęście proces ten można przerwać.

Program ma ładną oprawę graficzną. Można mieć drobne zastrzeżenia co do niektórych elementów interfejsu - głównie przycisków, które nie zawsze nazywane są zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją, np. do zamykania otwartych okien służą czasami przyciski "ZamknijŢ a czasami przyciski "KoniecŢ. Brakuje także trochę bardziej zaawansowanych opcji, np. wykresów słupkowych do poszczególnych zestawień.

W przejrzystym systemie pomocy, w którym znajdziemy nie tylko informacje o obsłudze programu, ale także reguły rządzące multilotkiem - w tym zasady naliczania wygranych.