Dlaczego nie pójdą na referendum

Spośród osób, które nie zamierzają wziąć udziału w referendum akcesyjnym, ponad jedna czwarta nie dostrzega korzyści z wejścia Polski do UE albo wręcz obawia się skutków tego zdarzenia.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, wśród osób nie zamierzających brać udziału w referendum, bądź jeszcze nie zdecydowanych, 18% nie pójdzie do urn „z przyczyn obiektywnych”, 16% ma trudności z podjęciem decyzji i nie wie jak głosować, 13% zaś uważa, że nie ma wpływu na wynik referendum. 5% ankietowanych w ogóle nie interesuje się Unią Europejską, podobny odsetek żywi niechęć do rządu i polityków, a 3% nie zagłosuje z powodu złej sytuacji w kraju. Również 3% nie zamierza głosować z powodu niedostatecznego poinformowania o UE, taki sam odsetek z zasady nigdy nie bierze udziału w głosowaniach, a 4% jako powód absencji podaje po prostu lenistwo.

Natomiast osoby, które popierają akcesję częściej deklarują również udział w referendum. W grupie osób, które zamierzają głosować 76% stanowią zwolennicy integracji, a 14% jej przeciwnicy. Wśród osób, które „raczej” zamierzają głosować 65% popiera akcesję, a 21% jest przeciw.

Natomiast wśród osób, które na pewno nie wezmą udziału w referendum tylko 29% stanowią zwolennicy przystąpienia Polski do UE, a 35% przeciwnicy. Wśród tych, którzy „raczej” nie pójdą na głosowanie 33% to zwolennicy, a 47% przeciwnicy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem Polski do Unii na ogół zamierzają głosować w najbliższy weekend. Spośród osób, które będą głosować „na pewno” 89% interesuje się kwestiami związanymi z integracją, spośród osób, które „raczej” pójdą do urn – 67%, a spośród zamierzających pozostać w domu – 34%.

Ponad połowa osób, które zamierzają głosować w referendum brała udział w trzech poprzednich głosowaniach (wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe), zaś co dziesiąty ankietowany pójdzie do urn po raz pierwszy.