Dług publiczny w ryzach

Jak zapowiedział minister finansów, Mirosław Gronicki, na koniec 2006 roku dług publiczny może utrzymać się na poziomie szacowanych wcześniej 53% PKB, a w 2007 roku zacznie spadać, jeśli będzie realizowany program konwergencji.

W maju Ministerstwo Finansów informowało, że deficyt sektora finansów publicznych utrzyma się poniżej 53% produktu krajowego brutto, według polskich standardów (a według standardów przyjętych w Unii Europejskiej 45,1%).


Zobacz również