Dług urośnie

Jak poinformował rząd, dług publiczny w przyszłym roku może przekroczyć 55% w relacji do Produktu Krajowego Brutto. Spowoduje to konieczność wprowadzenia procedur oszczędnościowych.

"Szacuje się, że państwowy dług publiczny na koniec 2003 roku wyniesie 50,7 - 50,8% PKB, natomiast w 2004 roku może przekroczyć 55% PKB. Przewiduje się wzrost długu skarbu państwa o ok. 58,6 mld zł" - napisano w komunikacie rządowym. Jako główną przyczynę tego wzrostu podano finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Według wcześniejszych zapowiedzi rządu, dług publiczny miał nie przekroczyć granicy 55% w przyszłym roku.