Dłużnicy coraz głębiej

W ciągu roku zaległe zadłużenie Polaków wzrosło o 44% i w sierpniu wynosi ponad 7 mld złotych - podaje raport opublikowany przez InfoMonitor. Kwota uwzględnia zaległe spłaty kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych oraz opłat leasingowych, opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne lub czynsz za mieszkanie.

Według informacji podanych w piątej edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., liczba osób które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni wzrosła w ciągu kwartału o 1% i przekracza 1,2 miliona. "Liczba klientów podwyższonego ryzyka nie rośnie drastycznie. Jak wynika z naszych danych i z danych bankowych stosunek zaległych płatności do płatności regularnych utrzymuje się na tym samym 5% poziomie" - powiedział Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu InfoMonitora.

Największe zaległości i najszybszy ich przyrost następuje w województwach mazowieckim i śląskim. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwięcej osób nie spłacających zobowiązań jest na zachodzie kraju: w województwach zachodniopomorskim (42), kujawsko-pomorskim (40), lubuskim (37)i dolnośląskim (36). Najmniej - w podlaskim i podkarpackim (odpowiednio 17 i 15 osób na 1000 mieszkańców). Z kolei gdyby rozbić dane raportu InfoDług na poziom powiatów, okaże się, że najwięcej dłużników mieszka w powiecie radomskim (52 na 1000 osób).

Większość zadłużenia stanowią zobowiązania nie przekraczające 5 tys. zł (70%). Niemal połowa dłużników nie spłaca zobowiązań o wartości poniżej 2 tys. zł. Średnie nieobsługiwane zadłużenie wynosi 5860 zł, o 17% więcej niż przed rokiem. Najbardziej zadłużona osoba według informacji InfoMonitora mieszka w województwie mazowieckim, jej zaległy dług przekracza 71 mln zł, drugi w kolejności rekordowy dłużnik nie spłaca zobowiązań sięgających już ponad 10,5 mln zł.


Zobacz również