Dłuższe życie firmowego PC-ta

Według badania PMR, polskie średnie i duże firmy wymieniają komputery przeciętnie raz na cztery lata.

Polskie firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników wymieniają swoje komputery osobiste na nowe ze średnią częstotliwością raz na cztery lata - stwierdzają analitycy PMR w raporcie "Infrastruktura teleinformatyczna w polskich dużych i średnich firmach 2005-2006". Z wcześniejszych badań PMR wynika, że częstotliwość wymiany pecetów nie uległa zmianie w ciągu ostatnich dwóch lat. PMR uchwyciło też wydłużenie cyklu wymiany w stosunku do sytuacji z końca lat 90., kiedy to polskie firmy wymieniały komputery raz na trzy lata. W badaniu uczestniczyło 657 polskich firm zatrudniających 50 i więcej osób z branż produkcyjnej, użyteczności publicznej, handlu, finansów oraz usług.

Częstotliwość wymian komputerów jest bardzo podobna w firmach średnich (50-249 osób) i dużych (250 i więcej osób) oraz w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach.

Według analityków PMR wydłużenie się cyklu wymiany komputerów wynika z tego, że w chwili obecnej nie ma czynników technologicznych, , które uzasadniałyby albo wymuszały częste i masowe wymiany bazy sprzętowej. W związku z tym obecne plany firm zakładają wymianę komputerów w momencie ich fizycznego zużycia się.

Ogółem w gronie badanych firm na 100 pracowników przypada średnio 98 komputerów (rys. 1), najwięcej (129) w firmach handlu detalicznego i hurtowego, a najmniej (82) - w usługach.

Rys. 1 Liczba komputerów na 100 pracowników

Ponadto, jak wykazało badanie, polskie firmy zatrudniające powyżej 50 osób korzystające z Internetu (rys. 2) najczęściej dysponują stałym łączem (83%), znaczny odsetek korzysta także nadal z łącza telefonicznego lub ISDN.

Rys. 2 Rodzaje dostępu do Internetu


Zobacz również