Do biegu..., gotowi...start!

Chcesz wiedzieć, jaką wydajność ma Twój nowy pecet? Odpowiedź uzyskasz dzięki specjalnym narzędziom do testowania podzespołów komputera - benchmarkom.


Chcesz wiedzieć, jaką wydajność ma Twój nowy pecet? Odpowiedź uzyskasz dzięki specjalnym narzędziom do testowania podzespołów komputera - benchmarkom.

Przetestowaliśmy 100 aplikacji benchmarkowych, większość z nich znajdziesz na naszym CD.

Twój komputer jest wyposażony w ten sam procesor i inne komponenty co komputer przyjaciela. Jednak animacja w grach 3D nie jest tak płynna jak w komputerze kolegi, także czas wczytywania plików jest znacznie dłuższy. Jasna sprawa - jeden lub więcej podzespołów wyhamowują inne, obniżając w drastyczny sposób łączną wydajność komputera. Program benchmarkowy pozwoli Ci szybko znaleźć "wąskie gardło" urządzenia.

Różne testy, lecz tylko dwie kategorie

Istnieje wiele programów benchmarkowych, dzielą się one na dwie podstawowe, omówione poniżej kategorie.

Benchmarki syntetyczne

Służą do badania wydajności podzespołów określonego typu, np. twardych dysków czy kart graficznych. Testy są realizowane na podstawie określonych procedur programistycznych. Ważnym kryterium przydatności jest kwestia, czy wspomniane procedury badają często wykorzystywane funkcje. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy wyniki testu znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennej pracy z komputerem. Wadą testów syntetycznych jest to, że nie dają one odpowiedzi, jaki wpływ na łączną wydajność komputera ma wydajność pojedynczych podzespołów.

Benchmarki użytkowe

Testują wydajność peceta za pomocą popularnych aplikacji i programów użytkowych. Badania tego typu pozwalają ustalić rzeczywistą wydajność urządzenia w praktyce, lecz niestety nie podają wydajności poszczególnych składników komputera. Aby uzyskać informacje o osiągach danego podzespołu przy użyciu benchmarku użytkowego, trzeba wymienić go na inny i porównać wyniki testów.

Czym wyróżnia się dobry program testowy?

Wszystkie benchmarki poddaliśmy badaniom w ściśle zdefiniowanych warunkach i ocenialiśmy je według określonych kryteriów. Jednym z decydujących elementów oceny okazała się relacyjna zgodność wyników. Nie byliśmy nazbyt surowi, gdy przykładowo przy badaniu wydajności twardego dysku jeden z benchmarków syntetycznych nie uzyskał wartości, które odpowiadały wynikom uzyskanym w naszym laboratorium PC WELT TESTCENTER. Każdy benchmark wykorzystuje inne algorytmy. Istotne jest ustalenie właściwych relacji: gdy określony twardy dysk okazał się w PC WELT TESTCENTER dwukrotnie szybszy od innego modelu, ten sam wynik powinien dać test syntetyczny. Dobre oceny uzyskały programy, których "wydajność względna" nie odbiegała więcej niż 5 procent od wyników rzeczywistych.

Za istotne kryterium oceny uznaliśmy stałość wyników generowanych przez programy benchmarkowe. Jeśli podczas kolejnych testów narzędzie podaje inne rezultaty, nie może być wiarygodnym źródłem informacji. Praktyczne okazały się porównawcze dane komputerów w innych konfiguracjach. Obok wyników testów niektóre aplikacje benchmarkowe podają wyniki podzespołów znanych producentów, które pozwalają stwierdzić na pierwszy rzut oka, jak dany element wypada na tle konkurencji.

Dobry benchmark wymaga cierpliwości. Nie ufaj testom, które trwają zaledwie kilka czy kilkanaście sekund. Wyniki oferowane przez takie aplikacje nie są wystarczająco dokładne. Badania benchmarkowe przeprowadzane w laboratorium PC WELT TESTCENTER trwają od kilku do kilkunastu godzin.

Jak testujemy benchmarki?

Do naszego laboratorium trafiło 100 programów benchmarkowych - zarówno (z sektorów) free- i shareware, jak i w pełni komercyjnych aplikacji. Testy dotyczące wydajności procesorów przeprowadzaliśmy w trzech komputerach, które pod względem konfiguracji sprzętowej różniły się od siebie wyłącznie procesorami (były to Pentium II 400 MHz i 450 MHz oraz Celeron 433). W ten sposób każdy z benchmarków mógł "udowodnić" jak dokładnie ocenia wydajność procesorów. Dwa kolejne pecety, tak samo wyposażone (z wyjątkiem karty graficznej), posłużyły do testowania benchmarków grafiki. W pierwszym pececie zastosowaliśmy kartę Elsa Victory II (z procesorem 3Dfx Voodoo Banshee), w drugim zaś kartę Elsa Erazor II (z procesorem nVidia Riva TNT). Karta Erazor jest szybsza od Victory w zadaniach 2D o ok. 5 procent, a w zadaniach 3D - o ok. 9 procent.

Benchmarki twardych dysków testowaliśmy w komputerze z procesorem Pentium II 450 MHz, korzystaliśmy na przemian z dwóch twardych dysków: Samsunga SV0844A (średnia prędkość transmisji przy odczycie i zapisie liniowym wynosiła 12,26 MB/s, średni czas dostępu 15,2 ms) i Western DigitalAC38400 (odpowiednio: 8,77 MB/s i 16,4 ms). Ten sam komputer wykorzystaliśmy do testowania benchmarków odnoszących się do napędów CD-ROM. Za urządzenia testowe posłużyły w tym przypadku dwa napędy 40x: Asus CD-S400 (średnia prędkość transmisji wynosiła 4,23 MB/s, średni czas dostępu 86 ms) i Lite-On LTN-382 (odpowiednio: 4,17 MB/s i 82 ms).

Wyniki badań zaskoczyły nas - wiele benchmarków działa na podstawie krótkich testów, dlatego nie daje wiarygodnych wyników. Tylko niektóre narzędzia mogły "pochwalić się" prawidłowymi wynikami. Niektóre z przetestowanych programów, oprócz testów wydajnościowych, oferuje szereg przydatnych funkcji (np. Sandra 99). Ponieważ nasze testy obejmują wyłącznie moduły benchmarkowe, nie przydzielaliśmy punktów za dodatkowe możliwości oprogramowania.

By zaoszczędzić Wam mozolnych poszukiwań w Internecie, zamieściliśmy na płycie większość omawianych programów free- i shareware, a także wersje demonstracyjne niektórych aplikacji komercyjnych. Przy oprogramowaniu, którego nie mogliśmy opublikować na krążku CD, podajemy wielkość plików do ściągnięcia, o ile przekracza ona 2 MB. Udanych testów!

FinalReality Benchmark 1.01

GRAFIKA 2D i 3D

Ocena:5

Systemy operacyjne: Windows 95/98

Cena: freeware

Internet: www.finalreality.com

Do biegu..., gotowi...start!
FinalReality Benchmark mierzy wydajność peceta podczas generowania grafiki dwu- i trójwymiarowej. Potrafi określić prędkość, z jaką pracuje interfejs AGP. Przed rozpoczęciem testów należy wybrać żądany tryb tworzenia efektów graficznych: programowe (opcja "Direct3D Software"), sprzętowe - za pomocą karty graficznej (opcja "Direct3D On-board Accelerator") lub sprzętowe - za pomocą akceleratora 3D (opcja "ExternalDirect3D On-board Accelerator"). Zależnie od ustawień benchmark przetestuje programową emulację akceleratora (realizowaną przez procesor płyty głównej) lub wydajność wybranej karty (tj. graficznej lub akceleratora).

Testy prędkości transmisji osiąganej przez interfejs AGP znajdziesz w rozszerzonych opcjach programu. Testy graficzne są wykonywane na podstawie dwóch zastosowań grafiki 2D i czterech zastosowań grafiki 3D. Wszystkie testy zostały wykonane w ciągu 4 i pół minuty. Po ostatnim aplikacja wyświetla napisy. Przeskocz je wciskając klawisz [Esc]. Teraz na ekranie pojawi się okno z wynikami poszczególnych testów. Rezultaty są podawane jako liczba wielokątów na sekundę (w tysiącach), liczba obrazów na sekundę oraz liczba pikseli na sekundę (w milionach). Ocena łączna jest wyrażona w punktach. Na życzenie można przywołać wyniki porównawcze uzyskane przy użyciu komputera z procesorem Pentium 150 MHz i kartą graficzną S3 Virge/VX.