Do czego można wykorzystać Internet Rzeczy?

Czekająca na nas już po przebudzeniu poranna kawa, ogrzany dom po powrocie z pracy czy lodówka, która podaje nam przepisy potraw, jakie możemy przyrządzić ze znajdujących się w niej produktów. To tylko część drobnych udogodnień wynikających z loT.

W zasadzie w każdym segmencie rynku, technologia inteligentnych urządzeń ma na celu zwiększenie wydajności i komfortu pracy człowieka, wpływa na zmniejszenie kosztów i wysiłku poprzez automatyzację, pomoc w identyfikacji wąskich gardeł oraz monitorowanie sytuacji i ocenę wyników. Główną ideą Internetu Rzeczy (IoT) jest umożliwienie połączonym w sieć urządzeniom obserwowania świata fizycznego i wymiana zgromadzonych danych po to, aby efektywniej realizować stawiane przed tymi obiektami zadania. Wraz z rozwojem technologii IoT następuje automatyzacja procesu reagowania na określone zdarzenia, zgodnie z zasadami ustalonymi przez człowieka.

Do czego można wykorzystać Internet Rzeczy?

Niektórzy przewidują, że na świecie przypadać będzie na każdą osobę średnio 6,5 systemów IoT. Oczywistym jest, że żyjemy w otoczeniu ogromnej ilości danych, a najbardziej efektywne ich wykorzystanie to zadanie dla połączonych systemów. Zabezpieczenie domu, monitorowanie stanu zdrowia i bezpieczeństwo dzieci są również objęte przez IoT – realizowane jest to poprzez kontrolę tętna i ciśnienia krwi, informowanie o miejscu pobytu dziecka lub wysyłanie na telefon sygnału alarmowego o dokonanym włamaniu. Przemysł może używać Internetu Rzeczy do automatyzacji zadań i procesów, monitorowania linii produkcyjnych lub zarządzania zapasami. Wykorzystanie IoT w infrastrukturze miejskiej zwiększa wydajność operacji, pomaga kontrolować natężenie ruchu ulicznego i monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza. Wszystkie te zastosowania ograniczają konieczność interwencji ludzkiej i usprawniają działania.

Zobacz również:

  • Rośnie liczba incydentów związanych z urządzeniami internetu rzeczy
  • Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home [17.09.2021]

- Łączenie inteligentnych urządzeń w sieć służy poprawie jakości naszego życia. Równie sensowne jest także zastosowanie tej technologii do obrony infrastruktury IT przed atakami hakerskimi. Co ważne, to może być zrealizowane w sposób prosty i mało inwazyjny – mówi Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken Systemy Antywirusowe

Jednakże mechanizm uzyskiwania pożądanego efektu z gromadzenia danych jest bardziej złożony. Znajdujący się na pierwszej linii działań, zmierzających do wypracowania właściwej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu, IoT monitoruje środowisko za pomocą dedykowanych czujników i w oparciu o zebrane dane sam reaguje na pojawiające się zdarzenia lub przekazuje szczegółowe informacje do innych systemów, które w wyniku przetwarzania wielkiej ilości kompleksowych danych są w stanie wypracować bardziej złożone decyzje