Do kontroli rejestru użyj mocy!

PowerTools 1.5.1.303 służy do usuwania z rejestru Windows zbędnych wpisów, np. pozostałych po usuniętym oprogramowaniu.

Do kontroli rejestru użyj mocy!
Program zawiera również narzędzia do kasowania z dysku twardego niepotrzebnych plików (tymczasowych, powtarzających się itp.) oraz do kontrolowania, które programy uruchamiają się podczas startowania systemu. Oferuje również funkcje sieciowe: Remote Task Manager, chat oraz wysyłanie wiadomości.

W nowej wersji

- usunięto błąd z menedżera rejestru, przez który nie zawsze była wyświetlana poprawnie lista programów uruchamianych wraz z systemem;

- usunięto kilka błędów związanych z sortowaniem danych;

- dodano kilka skrótów klawiaturowych do narzędzi;

- usunięto kilka drobnych błędów i wprowadzono poprawki do interfejsu.

Pełna wersja kosztuje 29,95 USD. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.