Dobre prognozy

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie w tym roku tempo 5,4%, a pod koniec roku poprawi się również sytuacja na rynku pracy.

Jak wynika z prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie tempo 5,4%, a w I kw. br. wyniósł 5,6%. W latach 2005-2006 wzrost gospodarczy będzie miał podobne lub szybsze tempo jak w roku bieżącym. Według IBnGR w 2003 roku wzrost Produkty Krajowego w Polsce wyniósł 3,7%.

Ekspert IBnGR, Bogdan Wyżnikiewicz stwierdził, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej będzie impulsem przyspieszającym wzrost gospodarczy, zaś czynnikiem napędzającym rozwój będą eksport i przemysł. Przedstawiciel IBnGR liczy również na poprawę sytuacji w budownictwie i ożywienie inwestycyjne.

Eksport ma wzrosnąć w tym roku o 14%, a spożycie indywidualne o 4,5%. Poprawi się również sytuacja na rynku pracy – na koniec roku bezrobocie spadnie do 19,5% z 20,5% w marcu br.

Średnioroczna inflacja wyniesie 2,2%, a w skali rok do roku – 2,5%. Według IBnGR najważniejsze zagrożenia dla gospodarki to niestabilność polityczna i sytuacja w finansach publicznych.