Dobre wykorzystanie norweskiej pomocy

Jak podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska jest największym odbiorcą wsparcia z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Łącznie nasz kraj otrzymał ponad 533 mln euro w ramach programów na lata 2004 - 2009. Jest także w czołówce krajów, które najlepiej radzą sobie z wykorzystaniem tych funduszy.

Od 2004 roku Norwegia, Islandia i Lichtenstein przekazały dla 15 unijnych państw ponad 1,3 mld euro. Jest to pomoc bezzwrotna.

Polska przekazała liczne projekty, które darczyńcy ocenili jako bardzo dobrej jakości. Dotychczas zorganizowano trzy nabory wniosków dla pojedynczych projektów w ramach Mechanizmów Finansowych, beneficjenci złożyli w nich ponad 2,7 tys. projektów, z których zatwierdzono 235 o wartości ponad 300 mln euro. (informacje za EuroPAP).