Dobre wyniki branży leasingowej

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, w pierwszym półroczu 2011 r. branża leasingowa odnotowała wzrost aż o 27,5% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Polskie firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości przekraczającej 14,5 mld zł.

Od początku 2010 r. na rynku leasingu ruchomości widoczne jest ożywienie. Wzrost wartości finansowanych ruchomości wyniósł 23% w 2010 roku, a w I półroczu br. - 28%. W tym okresie najszybciej rósł segment leasingu pojazdów ciężkich i ciągników siodłowych oraz maszyn i urządzeń. Dobre wyniki leasingu pojazdów ciężarowych związane są z poprawiającą się kondycją finansową firm transportowych i całego rynku przewozów.

Jak wynika z danych Federacji Europejskich Stowarzyszeń Leasingowych Leaseurope, Polska jest liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem dynamiki wzrostu rynku leasingu. W Polsce wzrost tego rynku wyniósł 21%, zaś w Europie średnio 5%.