Dobre zachowanie na zewnątrz i wewnątrz

Jeśli chcesz wiedzieć, czy potencjalny pracodawca opłaci twoje ubezpieczenie - przekonaj się, czy podejmuje działania na rzecz środowiska lub inne inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego społecznie biznesu. Badanie PBS wykazuje korelację pomiędzy zachowaniem firmy na zewnątrz i wewnątrz.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawiło raport stanowiący podsumowanie działań przedsiębiorstw i organizacji w zakresie promowania i realizacji idei odpowiedzialnego biznesu w ub. roku. Jednym z jego elementów jest publikacja wyników zleconego przez FOB Pracowni Badań Społecznych badania na temat postrzegania postawy pracodawców przez pracowników.

89% ankietowanych stwierdziło, że pracodawca opłaca ich składki ZUS. Większość ankietowanych - 87% otrzymywało pensję w terminie. 77% respondentów jest traktowanych w firmie z szacunkiem, 46% ankietowanych stwierdziło, że przełożony konsultował z nimi swoje decyzje. 45% deklarowało, że ich pracodawca współpracował ze związkami zawodowymi, 45% - płacił za nadgodziny, a 42% - że inwestował w rozwój pracownika.

Jak stwierdzili autorzy raportu - wyniki te wykazały, że sytuacja w polskich firmach nie przedstawia się bynajmniej tak dramatycznie jak np. relacjonują to media. Jak jednak mówił podczas prezentacji raportu prof. Orłowski, na wszystkie liczby można i należy patrzeć na dwa sposoby: "Jak się mówi - szklanka może być w połowie pełna lub pusta".

Warto zatem zastanowić się, że 45% pracodawców wydłuża czas pracy bez dodatkowego wynagrodzenia, 18% nie okazuje szacunku pracownikom, 13% nie płaci w terminie, a 7% nie opłaca ubezpieczenia - co oznacza, że nieprzestrzeganie absolutnie podstawowych reguł relacji z pracownikiem i prawa pracy w ogóle - nie jest bynajmniej zjawiskiem marginalnym. Obserwacja wyników we wcześniejszych odpowiedziach wskazuje też, że dla większości pracodawców pojęcie kapitału ludzkiego nie jest zbyt ważne - napisali w komentarzu autorzy raportu. Odsetek firm, w których istnieje komunikacja i dialog na linii przełożony - pracownik wcale nie jest imponująca, i to pomimo nieustannie obserwowanych na rynku ostrych konfliktów. Być może zadbanie o jedno i drugie pozwoliłoby przynajmniej część z nich wyciszyć lub rozwikłać bez zaognienia.

W sondażu pytano także oczywiście o podejście firm do odpowiedzialnego biznesu. Około 1/3 ankietowanych wiedziało, że ich firma podejmowała różnego rodzaju inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 30% firm podejmowało działania w związku z ochroną środowiska naturalnego, 38% - współpracowało z lokalnymi społecznościami, a 36% - działało w sferze filantropii. Znaczna część badanych nie potrafiła jednak odpowiedzieć, czy w którymś z tych obszarów działania są podejmowane.

Następnie w badaniu starano się ustalić czy istnieje korelacja pomiędzy dobrym zachowaniem firmy "na zewnątrz" i "wewnątrz". Okazało się, że np. podejmujący działania na rzecz środowiska oceniani znacznie lepiej niż "pozostali" (tj. nie podejmujący takich działań): składki ZUS opłacali w 95% przypadków, płacili terminowo w 94%, z szacunkiem odnosili się do pracowników w 85% przypadków, 65% z nich konsultowało decyzje z pracownikami, 60% - inwestowało w rozwój pracowników, 60% płaciło za nadgodziny, a 57% - współpracowało ze związkami zawodowymi. "Można wobec tego - nieco żartobliwie - sformułować dobre rady dla pracowników: Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są szanse na to, aby pracodawca zapłacił za Twoje nadgodziny, to najpierw sprawdź, czy dba o środowisko naturalne" - mówił podczas prezentacji raportu wiceprezes FOB, Bolesław Rok.

Badanie przeprowadzono na próbce reprezentatywnej dla całej dorosłej populacji - jak podkreślali przedstawiciele FOB - nie wyłączając bezrobotnych, emerytów i studentów. Do przedstawionych powyżej odpowiedzi na pytania zakwalifikowano 436 z próbki 1034 osób.

Jak wspomniano na początku, badanie stanowi jedynie część raportu FOB, który omówimy w najbliższym czasie szerzej w rubryce "Firma przyjazna ludziom".


Zobacz również