Dobry czas na inwestycje

Leasing nieruchomości, ze względu na swoją specyfikę, skierowany jest do dużych i średnich firm, dysponujących odpowiednim doświadczeniem i stabilną pozycją finansową.


Leasing nieruchomości, ze względu na swoją specyfikę, skierowany jest do dużych i średnich firm, dysponujących odpowiednim doświadczeniem i stabilną pozycją finansową.

Polski rynek leasingu należy do jednego z najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. W minionym roku wartość portfela umów w samym tylko sektorze leasingu nieruchomości sięgnęła 3,1 mld zł. Rok 2007 był rekordowy dla branży. Związek Przedsiębiorstw Leasingowych określił wartość tego rynku na blisko 32 mld zł, co porównaniu analogicznym okresem roku 2006 daje 50-proc. wzrost.

Największy wpływ na ten sukces miały nieruchomości biurowe i handlowe.

Kredyt czy leasing?

"Najbardziej zainteresowane leasingiem nieruchomości, przez wzgląd na jego specyfikę, są duże i średnie firmy, dysponujące odpowiednim doświadczeniem i stabilną pozycją finansową. Dla tego typu przedsiębiorstw, zainteresowanych wspomnianą formą finansowania, proponujemy leasing operacyjny i finansowy" - tłumaczy Robert Mandżurowski, prezes LHI Leasing Polska. Rodzaj leasingu dostosowywany jest do korzystającego i uzależniony od faktycznych potrzeb danej firmy. Dla korzystającego z leasingu operacyjnego koszty uzyskania przychodu stanowią raty leasingowe w pełnej wysokości, w drugim przypadku koszty stanowią tzw. część odsetkowa opłat oraz amortyzacja podatkowa przedmiotu leasingu.

Według Mieczysława Groszka, prezesa BRE Leasing, coraz większa grupa przedsiębiorców chętniej niż kredyt wybiera leasing jako formę realizacji inwestycji, właśnie ze względu na jego atrakcyjność, choć nie bez znaczenia są lepsza znajomość produktów leasingowych i większa wiedza użytkowników. Na popularność leasingu nieruchomości pośrednio wpływa sytuacja na rynku budowlanym.

Zbudować dobrą tarczę

Dzięki leasingowi nieruchomości możemy skorzystać przede wszystkim z optymalizacji podatkowej, dodatkowym atutem jest szybka amortyzacja budynku. Stanowi to 5,4% rocznie przy 10-letniej umowie leasingu, a przy finansowaniu tradycyjnym jedynie 2,5%. Wysokość tych kwot wzrasta wraz z wartościami umów. Należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodu nie stanowią głównego profitu; ważniejszą rolą leasingu jest wpływ, jaki może wywierać na kształtowanie długoterminowej polityki podatkowej firmy. Jest to wyjątkowo istotne dla tych przedsiębiorców, którzy są rozliczani z "wyglądu" bilansu, dlatego wykorzystują leasing jako narzędzie kształtowania polityki bilansowej. Dzięki leasingowi nieruchomości firmy otrzymują długoterminowo możliwość więcej niż jednokrotnego zdyskontowania wartości nieruchomości.

Nieunikniony rozwój

Dobry czas na inwestycje

Mieczysław Groszek, prezes BRE Leasing, uważa, że leasing będzie jed-nym z głównych beneficjentów Mistrzostw Europy w 2012 r.

Przedsiębiorcy kierują też uwagę na finansowanie leasingiem własnych nieruchomości, czyli leasing zwrotny. "Zasadą tego typu transakcji jest odkupienie od klienta wskazanego obiektu, aby następnie udostępnić mu go na podstawie umowy leasingu. Korzystają z tego głównie przedsiębiorcy, którym zależy na częściowym sfinansowaniu planów rozwojowych poprzez uwolnienie środków zamrożonych w budynkach" - wyjaśnia Robert Mandżunowski. Leasingbiorca może przy leasingu zwrotnym skorzystać jednocześnie z opcji nabycia nieruchomości, dzięki czemu po zakończeniu okresu leasingu może do niego wrócić.

Mieczysław Groszek uważa, że wraz z upowszechnieniem się tej formy finansowania nieruchomości segment leasingu czeka nieunikniony i systematyczny rozwój.

Szansa dla PPP

Zdaniem analityków fakt organizacji w Polsce Euro 2012 spowoduje dodatkowy przyrost PKB o 1 pkt proc. rocznie, z czego najbardziej może skorzystać rynek leasingowy, ponieważ obiekty budowane na i w związku z Euro 2012 idealnie do tego się nadają. Budowa obiektów sportowych oraz infrastruktury drogowej będzie wymagała stworzenia odpowiedniego zaplecza wykonawczego. Potrzebne będą maszyny drogowe, budowlane, sprzęt specjalistyczny itp., czyli przedmioty, które są wręcz "stworzone" do leasingowania.

Potencjał branży w związku z mistrzostwami widzi również prezes LHI Leasing Polska. "W obliczu konieczności sfinansowania inwestycji związanych z Euro 2012 coraz częściej władze lokalne starają się znaleźć na inwestycje użyteczności publicznej inne źródła finansowania niż kredyt bankowy, emisja obligacji komunalnych czy środki własne" - mówi. "Z naszych obserwacji wynika, że największe szanse na powodzenie mają projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Problemy administracji samorządowej, dążącej do wykonania jednocześnie nawet kilku inwestycji, bez konieczności przekraczania ustawowego limitu zadłużenia w wysokości 60% dochodów, może rozwiązać współpraca z firmami z sektora finansowego".

Nowe kierunki rozwoju

Najprawdopodobniej większość inwestycji powstających z powodu piłki nożnej będzie realizowana centralnie, co nierozerwalnie wiąże się z perspektywami dla firm o dużym potencjale i mocnej pozycji na rynku. Nie oznacza to, że zabraknie miejsca dla mniejszych, które staną się wsparciem inwestycji jako podwykonawcy i dostawcy. ME w Polsce to szansa rozwoju regionów, zwłaszcza w sektorze turystycznym. Obok stadionów i dróg duży nacisk będzie położony na budowę lub modernizację hoteli, pensjonatów i restauracji. Nietrudno przewidzieć, że spowoduje to dalszy, dynamiczny rozwój rynku usług budowlanych, który już w tej chwili zalicza się do jednego z lepiej prosperujących. W tych inwestycjach będą miały udział firmy leasingowe.

Skupiliśmy się dotychczas tylko na najbliższej przyszłości i zyskach w perspektywie 5 - 6 lat. Później przyszłość rynku leasingu będzie uzależniona w dużej mierze od finansowania obiektów, dotąd przez leasing pomijanych, głównie wszelkiego typu obiektów o charakterze mieszanym, np. hotelowo-konferencyjnych. W tym kontekście ważną rolę odegra obejmowanie finansowaniem i opieką całego procesu inwestycyjnego. "Warto też postawić na rozwiązania oferowane gminom. Dla leasingu nieruchomości ten obszar stanowi wciąż terra incognita - choć ze względu na swój potencjał mógłby być dla rynku polskiego kluczowy" - twierdzi Maciej Biernat, dyrektor zarządzający Immoconsult Leasing Polska. "Takie samo znaczenie ma szanse zyskać oferta dotycząca obiektów o mniejszej wartości - kilku milionów złotych - wystandaryzowana i przeznaczona dla mniejszych klientów. Poza tym wiele ciekawych zmian i możliwości może przynieść ciągle zmieniający się rynek międzybankowy razem z coraz trudniej dostępnymi kredytami".

Leasing zwrotny się sprawdza

Marcin Zaliwski, dyrektor generalny, Hilton Baird Polska

Marcin Zaliwski

Leasing zwrotny jest nowoczesnym narzędziem, które poprawia bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa. Pozwala na uzyskanie szybkiego, bieżącego finansowania w formie zwrotu kapitału poniesionego przez firmę przy zakupie sprzętu - np. samochodu, komputera bądź maszyny użytkowej - lub nieruchomości. Przedsiębiorca sprzedaje środek trwały firmie leasingowej i zawiera z nią umowę na dalsze użytkowanie. W zamian za sfinansowanie urządzenia klient musi jedynie opłacać raty leasingowe. W ten sposób firma uzyskuje środki pieniężne na rozwój działalności, a jednocześnie nadal korzysta z dobra, którego własność zostaje przepisana na leasingodawcę. To bardzo wygodny układ, a sama usługa jest dobrą alternatywą dla krótkoterminowych kredytów, które wymagają zastawów i mogą zmniejszać pole manewru dla przyszłych działań inwestycyjnych firmy. Leasing zwrotny zdobywa w Polsce coraz większą popularność - także dlatego że oferuje kilka korzyści. Jedna to zastrzyk finansowy, druga to wyrzucenie środka trwałego z bilansu. Nowe zobowiązanie, czyli raty, stanowi z kolei koszt uzyskania przychodu. Wymagania formalne usługi nie są skomplikowane. Podstawą jest zawsze wypełnienie wniosku oraz dostarczenie dokumentów rejestrowych przedmiotu, który ma zostać przekazany do leasingu. We wniosku najczęściej trzeba podać informacje dotyczące prowadzonej działalności oraz źródeł finansowania. Wiele zależy jednak od wartości i rodzaju środka trwałego, który ma być przekazany firmie leasingowej. Przedmiotem leasingu zwrotnego może być każdy środek trwały podlegający amortyzacji. Oczywiście, nie wszystkie firmy leasingowe są skłonne odkupić każdy środek, dlatego warto sprawdzać aktualną ofertę rynku.