Dobry rok w budownictwie

Jak wynika z badań Pentoru, rok 2004 był w budownictwie najlepszy od 5 lat w zakresie indywidualnych inwestycji.

Wzrósł odsetek gospodarstw domowych, które podejmowały prace remontowo - budowlane. Duże zakupy czyniono przede wszystkim w czterech pierwszych miesiącach ub. roku, przed związaną z przystąpieniem do Unii Europejskiej podwyżką podatku VAT na materiały budowlane.

Perspektywy dla rynku budowlanego w tym roku są dobre - wynika z raportu. Plany remontowo - budowlane zadeklarował większy odsetek respondentów niż w latach ubiegłych, choć mniejszy niż w 2004 roku. "W naszej ocenie należy oczekiwać, że rok 2005 w segmencie inwestycji indywidualnych nie będzie tak dobry jak rok 2004, ale nie powinien być znacząco gorszy; będzie na pewno wyraźnie lepszy niż lata 2000 - 2003. Spoglądając na sektor dużych inwestycji widzimy, że rok 2004 był pierwszym, w którym grupa menedżerów firm wykonawczych dostrzegających poprawę sytuacji jest większa niż grupa dostrzegających pogorszenie: rok 2004 był lepszy od 2003 w ocenie 48% badanych (na polepszenie sytuacji w roku 2003 w stosunku do roku poprzedniego wskazywało 21%, polepszenie w roku 2002 dostrzegało 5%, a w roku 2001 - 1%), zaś gorszy zdaniem 24% (wcześniej było to odpowiednio 61%, 82% i 92%)" - czytamy w komunikacie Pentoru.


Zobacz również