Dobry rok warszawskiej giełdy

Jak wynika z najnowszego raportu PwC "IPO Watch Europe", GPW w Warszawie zajęła w IV kw. ub. r. drugie miejsce pod względem liczby i czwarte pod względem wartości ofert. W całym ubiegłym roku zajęła drugie - po parkiecie londyńskim - miejsce w obu kategoriach.

Łączna wartość debiutów na europejskich giełdach była w IV kw. 2010 r. ponad czterokrotnie wyższa niż w poprzednim kwartale. Giełda londyńska pozostawała na pierwszym miejscu pod względem liczby i łącznej wartości debiutów, a giełda warszawska zajęła drugie miejsce pod względem liczby i czwarte pod względem wartości ofert.

Od października do grudnia ub. r. łączna wartość 130 IPO na europejskich parkietach wyniosła ponad 10 mld euro, z czego 3,6 mld euro przypadło giełdzie londyńskiej (odnotowano tam 49 ofert pierwotnych). W Warszawie zadebiutowało 40 spółek.

Największym IPO na europejskich giełdach był dual listing spółki Enel Green Power (z branży usług komunalnych) we Włoszech i Hiszpanii o wartości 2,3 mld euro. Na giełdach skandynawskich odnotowano w tym czasie dwa IPO o wartościach ponad miliard euro, podczas gdy największą ofertę na giełdzie w Londynie przeprowadziła spółka z sektora mediowego Mail.ru Group (669 mln euro).

"Czterokrotnie wyższa wartość ofert w minionym kwartale w stosunku do trzeciego kwartału to bardzo dobra końcówka roku dla europejskich rynków IPO. Co prawda Londyn pozostał niedościgniony, ale inne giełdy, w tym przede wszystkim warszawska, były także bardzo aktywne. Mimo niepewności co do perspektyw europejskiej gospodarki, giełdy papierów wartościowych wkraczają w 2011 rok zdecydowanie mocniejsze, a to pozwala sądzić, że aktywność na europejskich rynkach IPO nabierze rozpędu w nadchodzących miesiącach" - powiedział Jacek Socha, wiceprezes PwC w Polsce.

Już trzeci rok z rzędu Europa jest na trzecim miejscu wśród światowych rynków kapitałowych. Łączna wartość IPO wyniosła 26 mld euro. Na pierwszym miejscu znalazły się Chiny - łączna wartość debiutów wyniosła aż 98 mld euro, a na drugim USA - 30 mld euro.

W USA największym debiutem ubiegłego roku była oferta akcji General Motors, o wartości 11,6 mld euro. W Chinach do największych należały oferty Agricultural Bank of China o wartości 15 mld euro oraz AIA (ubezpieczenia) o wartości 12,8 mld euro.

W ubiegłym roku na warszawskiej giełdzie przeprowadzono 112 IPO (dało to GPW drugie miejsce, po giełdzie londyńskiej), łączna wartość ofert wyniosła 3808 mln euro (również drugie miejsce po Londynie).

W IV kw. 2010 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowało 40 spółek (15 na rynku głównym i 25 na rynku NewConnect). Pod względem liczby debiutów był to najlepszy kwartał w całym 2010 r. (w pierwszym, drugim i trzecim kwartale odnotowano odpowiednio 15, 25 i 32 IPO) oraz znacząco lepszy od analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to zadebiutowało 16 spółek.

Jak podano w raporcie PwC, największym IPO na giełdzie w Warszawie w czwartym kwartale była sprzedaż przez Skarb Państwa akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości 307 mln euro. Była to jednocześnie trzecia największa oferta w całym 2010 r. (po PZU i Tauron Polska Energia). Z pozostałych ofert na rynku głównym pozyskano łącznie 255 mln euro. Największymi z nich były IPO spółek zagranicznych, na czele z Fortuna Entertainment Group z siedzibą w Holandii (podróże i rekreacja), która z oferty przeprowadzonej w Polsce, Czechach i na Słowacji pozyskała 68 mln euro (bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału) i wprowadziła akcje do obrotu na GPW na zasadzie tzw. dual listingu. W minionym kwartale na rynku głównym zadebiutowały również aż trzy spółki działające na Ukrainie: Milkiland z siedzibą w Holandii (żywność i napoje), Agroton z siedzibą na Cyprze (żywność i napoje) oraz Sadovaya Group z siedzibą w Luksemburgu (górnictwo), które przeprowadziły oferty o wartości, odpowiednio, 52, 39 i 23 mln euro. Z kolei w jednym przypadku na rynku głównym GPW miało miejsce jedynie dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego (Celtic Property Developments).