Dobrze mieć w pracy sieć bezprzewodową

WLAN się sprawdza: po pierwsze podnosi produktywność, po drugie - zwiększa się zadowolenie z jakości pracy u pracowników.

Sage Reseach przeprowadziła badanie wśród 118 firm - użytkowników bezprzewodowego LAN i 41 dalszych, które zamierzają wdrożyć WLAN w 2004 roku. 80% firm posiadających lokalne sieci bezprzewodowe planuje zwiększyć swoje inwestycje w tym obszarze w ciągu pierwszego półrocza br. Jako najważniejszy powód swojego entuzjazmu dla tego typu inwestycji podają zaobserwowany wzrost produktywności. Dwie trzecie użytkowników WLAN stwierdziło, że przewidywało wcześniej wzrost produktywności dzięki wprowadzeniu WLAN. A teraz - niemal wszyscy ankietowani, którzy wdrożyli sieć bezprzewodową deklarują, że ich przewidywania się sprawdzają.

Drugim najczęściej wskazywanym, a zarazem nieoczekiwanym efektem inwestycji, jest wzrost zadowolenia pracowników. Tylko 32% ankietowanych firm spodziewała się uzyskać taki efekt dzięki wprowadzeniu WLAN - po fakcie aż 59% odnotowało wzrost zadowolenia pracowników.

Pomimo tych pozytywnych obserwacji, nasycenie usługą pozostaje nadal niskie. W 65% badanych firm - użytkowników WLAN, z bezprzewodowej sieci korzysta mniej niż 10% pracowników. ¾ ankietowanych uważa, że najważniejszą barierą szerszego upowszechnienia są względy bezpieczeństwa.