Doceniane departamenty finansowe

Działy finansowe dostają dobre i znakomite oceny dyrektorów zarządzających w swoich przedsiębiorstwach; stosunkowo najczęściej postulowane jest natomiast polepszenie ich efektywności w wykorzystaniu technologii - wynika z sondażu PricewaterhouseCoopers.

PricewaterhouseCoopers opublikował sondaż przeprowadzony wśród CEO, w którym oceniali oni efektywność działów finansowych w swoich firmach. Większość ankietowanych przedstawicieli najwyższego szczebla firmowej hierarchii uważa, że efektywność departamentów finansowych w ich firmach jest dobra, ale wymaga poprawy. Stosunkowo najsłabiej wypada wykorzystanie technologii do realizacji zadań departamentu. Ogółem, 30% ankietowanych oceniło efektywność i wydajność działu finansowego swojej firmy jako bardzo dobrą, znakomitą. 70% oceniło, że efektywność departamentu finansowego jest dobra, ale wymaga poprawy. Szefowie innych działów biznesowych oceniają działy finansowe nieco gorzej: 20% uważa, że posiadają znakomitą wydajność natomiast 80% - że dobrą, ale wymagającą poprawek.

Trzy elementy wydajności firmowych finansów częściej oceniano najwyżej: jedna trzecia dyrektorów zarządzających stwierdziła, że na notę "znakomita" zasługuje umiejętność rozwiązywania kwestii związanych z przejrzystością, kwalifikacje pracowników oraz integracja działu ze strukturą korporacyjną. Dwie trzecie badanych oceniło te elementy jako dobre, ale wymagające poprawek.

Bardzo dobrą notę pod względem umiejętności do radzenia sobie z regulacjami prawnymi wystawiło działom finansowym 29% dyrektorów zarządzających, pozostali ankietowani uznali ją za dobrą, ale wymagającą poprawek. Zbliżone proporcje uzyskano w odpowiedziach na pytanie o zdolność do radzenia sobie ze złożonością (28% do 72%), efektywność kosztową oceniano (26% do 74%), efektywność w dostarczaniu decydentom informacji zarządczej - (24% do 76%).

Znacznie więcej pracy czeka natomiast działy finansowe nad poprawieniem swojej roli w zmniejszaniu ryzyka na jakie narażona jest firma (15% ankietowanych uważa, że spełniana jest ona znakomicie, 85%, że dobrze, ale potrzebne są poprawki) i wykorzystania technologii. W tym ostatnim wypadku tylko 9% ankietowanych wystawiło działom finansowym najwyższą ocenę, reszta wskazało na możliwości poprawy.