Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Mało kto wie, że wystarczy mieć konto w Facebooku, aby uzyskać dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego online. Mowa o Docs.com, wspólnym projekcie Facebooka i Microsoftu, z którego mogą korzystać także polscy internauci. Sprawdzamy, jak wykorzystać jego funkcje do codziennej pracy.


Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 1

Uruchomiony w pierwszej połowie tego roku pakiet biurowy Docs.com przeznaczony jest dla użytkowników Facebooka. Wbrew pozorom nie jest to kolejna facebookowa mini-aplikacja, jakich wiele w Sieci. Warto go wypróbować, aby przekonać się że sam pakiet jest mocno zbliżony do tego, co oferuje sieciowe wcielenie pakietu Microsoft Office, czyli Office Web Apps. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ za opracowanie Docs.com odpowiada właśnie Microsoft.

Utwórz nowy dokument

Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 2

Pamiętaj, że aby mieć dostęp do Docs.com, musisz mieć konto w Facebooku. Wejdź na stronę www.docs.com i zaloguj się używając facebookowych danych. (Rys. 1)

Docs.com pobiera informacje o twoim koncie, zatem nie zdziw się gdy po zalogowaniu przywita cię twoim imieniem. Rozpozna także jakie prowadzisz strony (poza swoim profilem) w Facebooku i wyświetli listę twoich znajomych - wszystko to okaże się potem pomocne do pracy grupowej.

Korzystając z Docs.com możesz utworzyć nowy dokument w serwisie lub wgrać gotowy plik do edycji z dysku na serwer. Obsługiwane są dokumenty Worda, arkusze kalkulacyjne Excela, prezentacje PowerPointa i pliki PDF (te ostatnie bez możliwości edycji). Dodatkowo dzięki integracji pakietu biurowego z Facebookiem możesz skorzystać z szablonów przeznaczonych do publikowania w Sieci własnego CV, ankiety dla znajomych oraz pokazu slajdów ze swoimi zdjęciami. W tym celu wybierz odpowiednią pozycję z menu Add a Doc. (rys. 2)

Edytuj dokumenty

Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 3

Okno edytora Docs.com nawiązuje do tego, co oferuje pakiet internetowy Office Web Apps. Masz do dyspozycji podstawowe narzędzia edycyjne służące do formatowania tekstu i wstawiania tabel, odnośników oraz grafik. (Rys. 3)

Domyślnie aplikacja ma włączone sprawdzanie pisowni w języku angielskim, dlatego aby to zmienić kliknij opcję Spelling | Set Proofing Language... i wybierz z listy język polski. (Rys. 4)

Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 4

Aby nadać tytuł nowemu dokumentowi kliknij pole Untitled z prawej strony okna i wpisz żądaną nazwę pliku.

Gdy skończysz edycję dokumentu, kliknij odnośnik Finish Editing. Jeżeli będziesz potrzebował nanieść poprawki na dokument w tradycyjnym programie biurowym, kliknij odnośnik Open in Word, która umożliwia bezpośrednią pracę na dokumencie w aplikacji desktopowej - wymagany do tego jest jednak zainstalowany pakiet Microsoft Office. (Rys. 5)

Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 5

Jeżeli nie dysponujesz odpowiednim oprogramowaniem, możesz zawsze pobrać plik na dysk aby otworzyć go w innym programie. Aby to zrobić, zakończ edycję pliku - zostaniesz przeniesiony do karty My Docs - i kliknij jego miniaturkę.

Dokument zostanie wyświetlony w trybie podglądu. Możesz stąd przejść do jego edycji (Edit Document), usunąć go (Delete) lub pobrać na dysk (Download). (Rys. 6)

Pracuj w grupie

Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 6

Swoje możliwości pakiet Docs.com pokazuje jednak dopiero w trybie pracy grupowej. Każdy dokument możesz udostępnić innym wskazanym użytkownikom Facebooka, jak również przypisać go do stron (tzw. fan page'y) które prowadzisz. Możesz także udostępnić go publicznie, tak aby był dostępny do wglądu dla każdego.

Domyślnie każdy dokument nie jest widoczny dla nikogo poza tobą, tylko ty masz także uprawnienia administratora. Jeżeli prowadzisz stronę w Facebooku i chcesz aby dokument był dostępny także dla innych administratorów tej strony, kliknij (niezależnie od tego, czy jesteś w trybie podglądu czy edycji dokumentu) odnośnik Use Facebook Page i wybierz z listy stron tę do której chcesz przypisać dokument. (Rys. 7) Dzięki temu facebookowe strony mogą być wykorzystywane także jako grupy robocze.

Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 7

Możesz także wskazać konkretne osoby z grona znajomych, które będą miały uprawnienia do oglądania lub edytowania tego dokumentu. W tym celu kliknij odnośnik Edit przy pozycji Viewers (oglądający) lub Editors (mogący edytować) w sekcji Sharing. Możesz wyznaczyć konkretne osoby, rozszerzyć te grono do wszystkich przyjaciół w Facebooku lub udostępnić dokument publicznie (ta ostatnia opcja nie jest dostępna w przypadku edycji pliku). (Rys. 8)

Docs.com - pakiet biurowy dla Facebooka krok po kroku

Rys. 8

Osoby którym udzieliłeś dostępu zobaczą te dokumenty po zalogowaniu do Docs.com. Serwis umożliwia także automatycznie wysłanie powiadomień o pliku do znajomych w Facebooku i umieszczenie informacji o nim na twojej tablicy. Możesz także wysłać znajomym unikalny adres URL dokumentu. Znajdziesz go na dole strony pod oknem edytora.

Dodatkowo każda osoba przeglądająca dokument może dodać do niego własny komentarz. Możliwe jest także oznaczanie dokumentów tagami.