Dodatki do QuarkXPressa

QuarkXPress - czołowy program do DTP - liczy sobie już ponad dziesięć lat i ciągle przybywa mu zwolenników. Praca w nim nie jest skomplikowana, ale każdy szuka sposobu na jej zautomatyzowanie i przyspieszenie.

QuarkXPress - czołowy program do DTP - liczy sobie już ponad dziesięć lat i ciągle przybywa mu zwolenników. Praca w nim nie jest skomplikowana, ale każdy szuka sposobu na jej zautomatyzowanie i przyspieszenie.

Zaletą QuarkXPressa jest możliwość dodawania do programu wielu funkcji, które zwiększają jego standardowe możliwości i automatyzują naszą pracę. Takie postępowanie niesie też pewne zagrożenia - nieumiarkowane dodawanie rozszerzeń powoduje konflikty i niestabilne działanie programu. Dlatego też należy się zastanowić, jakie rozszerzenia będą przydatne do naszych potrzeb. W naszym zestawieniu podzieliliśmy najpopularniejsze rozszerzenia według typów zastosowania.

Lista rozszerzeń na pewno nie jest wyczerpująca. Jednak dokonany przez nas wybór pozwoli zorientować się w możliwościach i cenach niektórych quarkowych dodatków. Na dołączonej do numeru płycie CD umieściliśmy wybór rozszerzeń w wersji darmowej, testowej i demo.

Dodatki tekstowe

<font color="#5A5D21">Text Toolkit

http://www.visionsedge.com (cena 149 USD, wersja QXP - 3.x, 4.1)

Pakiet złożony z narzędzi do typograficznej obróbkidokumentów. Zawiera: Story Count - licznik liczby słów w wyselekcjonowanym tekście (liczy słowa lub litery), Break Story - pozwala na szybkie przelewanie tekstów i zarządzanie łączeniem ramek tekstowych, Tab Control - wspomaga zarządzanie tabulacją, Text Conversion - zamienia znaki tekstowe, Paragraph Styles Palette - pozwala szybko modyfikować style i używać ich w tekście i akapitach, Style Sheet Report - okno z informacją o ustawieniach danego stylu, Document Statistics - informacje o zmianach w dokumencie, Copy & Apply Attributes - przenoszenie atrybutów poprzez kopiowanie i wklejanie, The Control Strip - dodatkowa paleta przyspieszająca wybieranie czynności, Sort.0Paragraphs - funkcja umożliwiająca alfabetyczne sortowanie tekstu, HyphenSet - dodanie nowych możliwości opcji Hyphenation & Justification, Stylin' - pozwala stosować style sheet na wyselekcjonowanej części tekstu, Fontasy - paleta, dzięki której możemy kopiować poszczególne znaki z określonej czcionki (np. Zapf Dingbats) i przenieść je do swojej pracy.

<font color="#5A5D21">XPert Tools Volume 1

http://www.alap.com/products (cena 100 USD, wersja QXP - 3.x, 4.1)

XPert Loader - ustala listę działających dodatków w QXP (odpowiednik Xmanagera), XPert Scale - umożliwia skalowanie z wyłączeniem niektórych parametrów tekstu czy grafiki, XPert Print - upraszcza drogę od dokumentu do wydruku, XPert Paste - pozwala na kopiowanie atrybutów (nie tylko samego tekstu czy grafiki), XPert Layers - dodaje możliwość pracy na warstwach w QXP, XPert Menus - tworzy pasek narzędzi (jak w MS Office) z możliwością wyboru narzędzi, XPert Launch - pozwala na szybki powrót do dokumentu, nad którym pracujemy, XPert ImageInfo - podaje pełne informacje o użytych ilustracjach, XPert Open - pozwala na szybkie otwarcie używanych wcześniej dokumentów, XPert Ungroup - rozgrupowuje za jednym razem wielokrotnie zgrupowane obiekty, XPert View - dzięki niemu można szybko nawigować po używanym dokumencie (dobre przy żmudnej korekcie), XPert Color - pozwala na zamianę kolorów z jednego na inny lub zamiany kolorów ze SPOT-u na CMYK, XPert TextLock - blokuje tekst i okna z tekstem, XPert Quit - kontroluje rozszerzenia przy zamykaniu QXP.

<font color="#5A5D21">XPert Tools Volume 2

http://www.alap.com/products (cena 100 USD, wersja QXP - 3.x, 4.1)

XPert Loader - ustala listę działających dodatków w QXP (odpowiednik Xmanagera), XPert CharacterStyles - umożliwia tworzenie stylów dla wybranego tekstu. XPert TextStyler - pomaga zaznaczyć wybrany tekst w kilku okienkach, XPert Pilot - szybki podgląd wybranych stron i ich fragmentów, XPert TextLink - umożliwia łączenie i przelewanie tekstu w ramkach, XPert PageSets - zawiadywanie układami stron, XPert CommandPad - ikonkowe skróty pewnych funkcji, XPert Rulers - paski wyświetlające informacje o pozycji okna lub linii, XPert Scripter - pozwala na tworzenie własnych skyptów - automatyzacja pewnych czynności w QXP. XPert BoxTools - zamienia okna tekstowe na ilustracyjne i odwrotnie, XPert JobLog - historia i czas pracy przy dokumencie, XPert ItemMarks - umożliwia dodawanie informacji do drukowanych dokumentów, XPert TextScale/Shift - pozwala na poziome i pionowe obracanie i skalowanie zaznaczonego tekstu, XPert Preferences - tworzy definicje ustawień quarkowych w XPert Preferences, XPert Greeking - podaje informacje o użytej grafice.

<font color="#5A5D21">XPert Tools for Windows

http://www.alap.com/products (cena 100 USD, wersja QXP - 4.x)

XPert Scale - umożliwia skalowanie z wyłączeniem niektórych parametrów tekstu czy grafiki, XPert Paste - pozwala na kopiowanie atrybutów (nie tylko samego tekstu czy grafiki), XPert Pilot - szybki podgląd wybranych stron i ich fragmentów, pozwala na poziome i pionowe obracanie i skalowanie zaznaczonego tekstu, XPert PageSets - zarządzanie układem stron, XPert ItemMarks - umożliwia dodawanie informacji do drukowanych dokumentów, XPert BoxTools - zmienia ustawienia okien, zamienia okna tekstowe na ilustracyjne, XPert Color - odszukuje i zmienia kolory, modyfikuje je i konwertuje.

<font color="#5A5D21">QX-Tools 4.0

http://www.extensis.com/qxtools (cena 150 USD, wersja QXP - 4.1)

Pakiet zawierający: QX-VectorEdit - importuje pliki wektorowe z QuarkXPressa, postscriptowe, pliki tabel Microsoft Worda, pliki z wykresami (Excel charts), pliki z Illustratora, FreeHanda i PDF-y, QX-Layers - umożliwia pracę na warstwach w Quarku, QX-Scaler - pozwala wybierać atrybuty skalowanych elementów, QX-FindChange: rozszerzona opcja Znajdź i zamień (nawet do 50 atrybutów odszukiwania), QX-ItemStyles - zwiększa możliwość definiowania obiektów w QXP, QX-Viewer Navigate - szybki i precyzyjny podgląd, QX-Palettes - umożliwia definiowanie palet narzędzi w Quarku, QX-FineTune - pozwala na precyzyjne definiowanie linii, znaków w oknach tekstowych.