Dodatni bilans rozliczeń z Unią

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską na koniec sierpnia 2005 r. było dodatnie.

Wyniosło 1 mld 399,09 mln euro. Saldo transferów finansowych między Polską a UE miało w sierpniu wynik dodatni, wyniosło 70,4 mln euro.

Autorzy komunikatu podkreślają, że najważniejszym źródłem transferów były fundusze z projektów realizowanych w ramach programów SAPARD i PHARE. Z funduszy przedakcesyjnych wpłynęło na razie 52% środków z planu przyjętego w ustawie budżetowej.


Zobacz również