Dodatnie saldo rozliczeń z UE

Polska zajęła dziesiąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem otrzymanych funduszy - wynika z danych Komisji Europejskiej.

W ubiegłym roku Unia Europejska przekazała Polsce 2,7 mld euro, a nasze saldo budżetowe, czyli kwota po odliczeniu wpłaconej przez Polskę składki wynosi 1,409 mld euro.

Kwota uzyskana przez Polskę w 2004 r. od Unii to równowartość 0,75% naszego PKB.

Dodatnie saldo rozliczeń z UE odnotowały wszystkie nowe kraje członkowskie. Jednak głównymi beneficjentami pozostają kraje z dawnej Piętnastki. Najwięcej otrzymała Hiszpania (16,4 mld euro), Francja (12,9 mld euro), Niemcy (11,7 mld euro), Włochy (10,4 mld euro) i Wielka Brytania (7,1 mld euro).

Największymi płatnikami netto do unijnego budżetu w liczbach bezwzględnych są Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Natomiast największymi płatnikami netto w proporcji do swojego PKB są Holandia (0,44%) i Szwecja (0,38%).

Najwięcej w stosunku do dochodu narodowego brutto otrzymały Grecja (3,52%), Portugalia (3,35%), Litwa (2,81%), Estonia (2,50%) i Łotwa (2,46%).

Aż 47,5% wszystkich środków w ubiegłorocznym budżecie stanowiły środki na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Najważniejszymi źródłami dochodów unijnego budżetu były wpłaty państw członkowskich - łącznie 82,9 mld euro. Pozostałe środki to tzw. tradycyjne zasoby własne, czyli cła i opłaty rolne, a także z nadwyżki z poprzedniego roku. Łącznie kraje członkowskie otrzymały ok. 92 mld euro.


Zobacz również