Dofinansowanie rynku pracy

Wybrano projekty pomocy bezrobotnym i przeciwdziałaniu dyskryminacji na rynku pracy, które będą dofinansowywane przez Unię Europejską.

Spośród 751 projektów, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki i Pracy wybrano 96. Dotyczą one m.in. przeciwdziałania dyskryminacji kobiet, pomocy niepełnosprawnym, pomocy byłym więźniom, poprawy sytuacji Romów. Programy przygotowały m.in. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Caritas, Barka, prywatne firmy i wyższe uczelnie, samorządy, organizacje pozarządowe.

Średni koszt realizacji projektów to 7 mln 300 tys. zł. W pierwszym półroczu 2005 roku zostanie wypłacone ok. 3-4% kwoty dofinansowania.

Program działa w latach 2004 - 2008, środki z niego mogą zostać wydane do końca 2008 roku. Unia Europejska zamierza przekazać na ten cel łącznie niemal 134 mln euro, a polski rząd 44,5 mln euro.

Projekty wybiera Komitet Monitorujący, który kieruje się m.in. innowacyjnością projektu, partnerstwem z innymi instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi.


Zobacz również