Dokumenty bezpieczne jak banknoty

Xerox ma zamiar implementować w swoich drukarkach obsługę fontu MicroText. Dzięki niemu każda firma może tworzyć unikalne, charakterystyczne tylko dla niej dokumenty.

Czcionka MicroText pozwala na drukowanie napisów o wysokości 0,25 milimetra. Dzięki niej firma może chronić swoje dokumenty przed fałszerstwem w podobny sposób, jak zabezpiecza się papiery wartościowe czy bankonty - "liniami", które w rzeczywistości są mikroskopijnymi napisami.

Przedstawiciele Xeroksa uważają, że możliwość umieszczania niemal niewidocznych słów na dokumencie na pewno przyda się w agencjach rządowych, instytucjach publicznych i bankach.

Przedstawiciele firmy podają ciekawe porównanie: gdyby klasyczną, mającą 100 stron książkę wydrukować MicroTextem, zmieściłaby się na kartce papieru o rozmiarach 216 x 279 milimetrów.