Dominujący język Internetu

Obecnie dominującym językiem w sieci jest język angielski. Jednak wraz z rozwojem Internetu proporcja anglofonów wśród internautów zacznie się zmniejszać.

Fakt, że większość internautów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii, sprawił, że język angielski, naturalną koleją rzeczy, stał się "łaciną" Internetu. Obecnie 57% wszystkich użytkowników sieci porozumiewa się tym językiem. Na drugim miejscu znalazł się język japoński, który jest naturalnym językiem dla 8% internautów, kolejne języki to: niemiecki (5%), hiszpański (5%), francuski (4%), chiński (4%), włoski (4%), koreański (2%), portugalski (2%), pozostałe ogółem 9%.

W najbliższych latach czeka nas znaczna zmiana proporcji. Według przewidywań Computer Economics, w roku 2001 angielskojęzyczni internauci będą stanowili 51% ogółu użytkowników sieci, w roku 2003 - 46%, a w 2005 r. już tylko 43% ogółu serfujących. Język angielski pozostanie bez wątpienia podstawowym językiem międzynarodowej komunikacji, a także obowiązującym standardem w świecie biznesu. Jeśli natomiast chodzi o rozwój serwisów internetowych, nieuniknione jest coraz powszechniejsze wykorzystanie lokalnych, narodowych języków.


Zobacz również