Domowa sieć


Na karcie Indexes, Limits, Split wstawiasz indeksy (znaczniki obsługiwane przez lepsze odtwarzacze CD), ustalasz początek i koniec ścieżki, a także dzielisz ją na mniejsze, na przykład gdy jest to jeden duży plik zawierający całą płytę LP.

Ostatnia karta Effects pozwala nadawać efekty i je testować z różnymi parametrami. Jeśli masz wydajny system, Nero 5.0 zastosuje efekty w locie podczas zapisu płyty - nawet w trybie DAO.

<font color="red">6. Gdy jesteś gotowy, zapisz projekt albo przystąp do nagrywania (patrz "Atrybuty projektu").

<font color="red">7. Jeśli nie zrzucałeś wszystkich ścieżek na twardy dysk, będziesz proszony o wkładanie do czytnika kolejnych płyt. W przypadku, gdy źródłem jest drugi napęd CD-ROM, który nie nadąża z odczytem danych audio i powoduje opróżnienie bufora, trzeba zmniejszyć szybkość odczytu audio na karcie CDA Options okna File Compilation/Info.

WinOnCD 3.6/3.7

Bardzo rozbudowany, przez co z początku przytłacza użytkownika. WinOnCD 3.6 ma wiele zalet: bogactwo opcji i parametrów, możliwość podstawowej edycji ścieżek audio, doskonałe odczytywanie audio z opcją korekcji i długości przerw nawet w trybie TAO. Podstawową wadą jest to, że wymaga sporo miejsca na twardzielu na tymczasowy plik obrazu dla audio CD. Wersja OEM nie pozwala na tworzenie płyt hybrydowych, ale za to oferuje płyty startowe i Video CD.

Najnowsza wersja w momencie pisania niniejszego artykułu nosiła numer 3.7 (build 550). Aktualizację sterowników nagrywarek można pobrać z witryny WWW lub FTP firmy CeQuadrat

(http://www.cequadrat.com/english/support/drv_user.php3 lub ftp.cequadrat.com/pub/DrvDisks/3.x/ ).

Przed rozpoczęciem pracy warto przetestować system aplikacją CheckCD 98: uruchamia się ona automatycznie po instalacji WinOnCD 3.6/3.7.

Płyty z danymi

<font color="red">1. Z okna po uruchomieniu programu poleceniem File | New (przycisk ) wybierz właściwy typ płyty z okna New Project: najczęściej będziesz miał do czynienia z płytami tworzonymi od zera (CD-ROM ISO 9660/Joliet), dopisywaniem sesji (Append Session...) lub kopią płyty (CD Copy). Czasem przyda się projekt płyty star-towej (Bootable CD) lub audio z do-daną sesją danych komputerowych (CD Extra).

<font color="red">2. Górnymi oknami programu posługuj się tak jak Eksploratorem Windows: z drzewa po lewej stronie wybieraj dyski i foldery, których zawartość pojawi się po prawej stronie. Wybrane pliki i foldery przeciągaj i upuszczaj myszką na dolną część okna (możesz po kilka naraz, klikając z naciśniętym klawiszem [Shift] lub [Ctrl]), w której widać układ ścieżek na projektowanej płycie. Podziałka i pasek stanu na dole okna informują Cię o ilości wolnego miejsca na krążku.

W przypadku zupełnie czystego krążka CD-R po przeniesieniu plików możesz zapisać projekt albo rozpocząć nagrywanie poleceniem Record | Make CD lub klikając przycisk Disc bądź (patrz "Parametry nagrywania" i "Właściwości ISO/Joliet").

<font color="red">3. Jeżeli wybrałeś dodanie sesji do wielosesyjnego krążka, program automatycznie pobierze informacje o ostatniej sesji. Gdybyś wolał inną sesję, możesz zastosować którąś z tych sztuczek:

Domowa sieć
- przerwij importowanie danych, naciskając przycisk Cancel. W dolnej części okna kliknij przycisk Tracks, zaznacz ścieżkę i naciśnij klawisz [Delete]. Ujrzysz wówczas nazwę ścieżki 01: "Append Session...". W lewej górnej części okna rozwiń drzewo napędu CD-ROM z wielosesyjną płytą i kliknij ostatnią pozycję [Tracks]. Po prawej stronie pojawią się wszystkie ścieżki (czyli jednocześnie sesje - w płytach z danymi). Przeciągnij tę właściwą na dół okna.

- przy otwieraniu nowego projektu zamiast ikony dodawania sesji Append..., wybierz ikonę czystej płyty CD-ROM.... Sesję możesz zaimportować albo metodą z wcześniejszej porady (ciągnąc odpowiednią ścieżkę do dolnego okna), albo używając polecenia CD-ROM Editor | Import Session. W oknie Insert a CD wskaż właściwą ścieżkę i kliknij OK.

<font color="red">4. Dalej postępuj według punktu 2.

Domowa sieć

Kolejno, od lewej: 3Com HomeConnect, Intel AnyPoint Home Network PCI, Diamond Multimedia HomeFree PCI

<font color="red">5. Jeżeli wybrałeś projekt płyty startowej, to oprócz zwykłej procedury przenoszenia danych opisanej w punkcie 2, musisz wskazać programowi źródło informacji startowych. W widoku ścieżek projektowanej płyty (przycisk Tracks) pierwsze miejsce zajmuje ścieżka 01:Boot source.... Możesz na nią przeciągnąć ikonę stacji dyskietek lub dysku z górnej części okna (informując program, żeby stamtąd pobrał dane startowe) albo dwukrotnie ją kliknąć. Pojawi się wówczas okno, w którym możesz podać nazwę przygotowanego wcześniej pliku obrazu partycji startowej w formacie RAW (pole Boot from Image file). Na karcie Advanced lepiej nic nie zmieniać; jedynie w przypadku korzystania z pliku obrazu użyj pola Emulation, które podpowie programowi, jakiego rodzaju partycję ma udawać plik obrazu.