Domowa sieć


Płyty audio

<font color="red">1. Z okna po uruchomieniu programu lub poleceniem File | New (przycisk ) wybierz CD Digital Audio.

<font color="red">2. Poleceniem Options | Preferences lub przyciskiem ustal preferencje odczytu audio na pierwszej karcie okna Preferences: czy program ma kopiować dodane do projektu utwory na twardy dysk (Copy CD-DA...), czy używać korekcji odczytu (Use Jitter...) i z jaką prędkością ma czytać dane.

Kopiowanie ścieżek audio na twardy dysk ma tę zaletę, że otrzymany plik WAVE można przesłuchać, łatwiej dokonać na nim prostej edycji, a gotowy zestaw plików nagrać za jednym zamachem w trybie DAO. Wadą jest oczywiście pożeranie mnóstwa miejsca na dysku.

Korekcja nie jest potrzebna w przypadku większości nowych nagrywarek i zwykłych czytników CD-ROM. Poza tym spowalnia odczyt danych z płyty (czasem nawet do 1x). Jeśli Ci to nie przeszkadza, a chcesz mieć pewność jakości, włącz korekcję.

Prędkość odczytu danych można ustawić na maksimum, przegrać na twardy dysk kilka utworów i sprawdzić, czy nie zawierają zakłóceń. Jeśli pojawią się trzaski, zmniejsz prędkość.

Na karcie Folders możesz podać inną ścieżkę (na przykład na szybszy lub większy dysk twardy) dla plików obrazu i plików tymczasowych.

Sieć dla dwojga

Domowa sieć to doskonałe rozwiązanie

w przypadku częstej wymiany plików między użytkownikami, gdy jednak trzeba jednorazowo wymienić dane, są prostsze i tańsze sposoby.

<font color="red">Szeregowo

Najprostszym i jednocześnie najwolniejszym sposobem transmisji danych między komputerami jest wykorzystanie kabla szeregowego RS-232. Wszystkie komputery są wyposażone w porty szeregowe, połączenie komputerów nie powinno stanowić żadnego problemu. Możemy nim połączyć komputery oddalone od siebie nie więcej niż

o 20 metrów. Przeciętny kabel szeregowy, który można kupić w sklepie, ma długość około

5 metrów. Szybkość transmisji nie jest oszałamiająca, gdyż wynosi 115 Kb/s. Kopiowanie dużych porcji danych może być na dłuższą metę dość frustrujące.

Do dokonania transferu potrzeba odpowiedniego oprogramowania. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z mechanizmów wbudowanych w Windows. W obu komputerach należy uruchomić opcję Start | Programy | Akcesoria | Komunikacja | Bezpośrednie połączenie kablowe. Wybierz opcję HOST w komputerze, w którym chcesz udostępniać pliki. W drugim komputerze wybierz opcję GOŚĆ. Następnie należy podać port, do którego podłączony jest kabel.

<font color="red">Równolegle

Korzystając z tych samych mechanizmów programowych do transferu danych można użyć kabla równoległego. Należy zdefiniować port jako dwukierunkowy, gdyż często standardowo komunikacja odbywa się przez port w jedną stronę. Szybkość transferu przez złącze równoległe wynosi około 70 Kb/s. Połączenie kablem wykorzystujące port ECP/EPP pozwala uzyskać transfer rzędu 500 Kb/s.

<font color="red">Sieć dla dwojga

Jeśli komputery są wyposażone w karty sieciowe (na przykład notebooki z kartami PC), można je połączyć bezpośrednio. W przypadku skrętki 10BaseT zakończonej gniazdami RJ-45 można łączyć komputery, wtykając wtyczki w odpowiednie gniazda kart, z tym że kabel ten jest nieco inaczej połączony z wtyczkami niż standardowy kabel do łączenia kart z hubem czy gniazdkiem sieciowym. Do bezpośredniego połączenia dwóch komputerów należy użyć skrosowanego kabla. Tak połączone komputery powinny pracować z pełną prędkością łącza, czyli od 10 do 100 Mb/s. Niestety, kolejną czynnością jest skonfigurowanie sieci, choć jeśli komputery wykorzystują karty sieciowe, prawdopodobnie większość usług i sterowników jest już zainstalowana.

Schemat połączeń skrosowanego kabla

1,3,2,4,5,6,7,8 - standardowy układ dla kabla komputer-hub

2,6,1,4,5,3,7,8 - zamieniona para

<font color="red">USB

Nowe komputery wyposażone w gniazda USB można też łączyć za pomocą kabli USB, wymaga to jednak dodatkowego adaptera, za który trzeba zapłacić od 100 do 200 zł.

Dwa kable podłączasz do portów USB komputerów, a wolne końcówki kabli wpinasz

do adaptera. Zanim zamontujesz kable, zainstaluj odpowiednie programowanie.

Odległość między komputerami jest ograniczona do około 5 metrów. Używając huba, możesz zwiększyć odległość i liczbę podłączonych komputerów. Wszystkie komputery możesz w dowolnej chwili odłączyć od sieci, nie powodując jej awarii, jeśli z odłączonego komputera nie były akurat kopiowane dane.

<font color="red">Notebooki lepsze

W przypadku dwóch notebooków transferu plików można dokonać przez złącza podczerwieni IrDA. Ograniczeniem jest niewielka odległość między komputerami (około 1 metra). W przypadku standardu IrDA 1.1 prędkość transmisji wynosi 4 Mb/s. Port podczerwieni jest z reguły rozpoznawany jako jeden z portów COM, można użyć do transmisji mechanizmów wykorzystywanych w przypadku łączy szeregowych i równoległych.

<font color="red">3. Górnymi oknami programu posługuj się tak jak Eksploratorem Windows: z drzewa po lewej stronie wybieraj dyski i foldery, których zawartość pojawi się po prawej stronie. Wybrane pliki WAVE lub ścieżki audio przeciągaj i upuszczaj myszą w dolnej części okna, w której widać układ ścieżek na projektowanej płycie. Podziałka i pasek stanu na dole okna informują Cię o ilości zajętego miejsca na krążku (jako czasu). Utwór źródłowy możesz odsłuchać dwukrotnym kliknięciem jego nazwy w górnej części okna.

Domowa sieć

NetGear Phoneline 10X i LinkSysy HomeLink Phoneline 10M

<font color="red">4. Jeżeli chcesz ustalić długość przerw między utworami inną niż 2 s, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną ścieżkę w dolnej części okna i wybierz Properties albo użyj Edit | Properties. Pojawi się okno, w któ-rego górnej części określasz, czy zmiany odnosić się będą tylko do wybranej ścieżki, wszystkich ścieżek w tym projekcie albo wszystkich teraz i w przyszłości. Niżej widnieją karty: Title do podania wykonawcy i tytułu utworu oraz Parameter, która nas najbardziej interesuje. Zaznaczenie jej pierwszej opcji, No pause..., powoduje, że między utworami nie będzie żadnych przerw (jeśli pozwala na to nagrywar-ka) nawet w trybie TAO. Jeśli przerwy mają być, w polu Pause... ustalisz ich długość przed danym utworem.

<font color="red">5. Poszczególne ścieżki możesz edytować po kliknięciu przycisku Editor. Zobaczysz wówczas spektralny obraz utworu. Dodatkowe, "chowane" paski narzędzi pozwolą m.in. wycinać zaznaczone myszą fragmenty, wyciszać je, wstawiać ciszę i inne utwory, usuwać trzaski. Dzięki menu prawego przycisku myszy będziesz mógł wstawić znacznik kolejnej ścieżki (Insert Track), dzieląc utwór na dwa bez przerwy albo znacznik indeksu (Insert Index), rozpoznawany przez odtwarzacze CD wyższej klasy, pozwalający przeskakiwać do danego miejsca w utworze. Nie bój się o pliki WAVE - zmiany zapisywane są gdzie indziej.

<font color="red">6. Kolejność utworów zmieniasz, przenosząc i upuszczając myszą zaznaczone ścieżki w dolnym oknie lub poleceniami menu Tracks (przyciskami i ). Gdy zakończysz proje